Tilmeldte
9
Navn Bemærkning
Annette Hvidberg Niels og Annette
Bjørn Gullak Larsen
Lars Lyngeled
Mads Ebdrup
Peter Person Vi kommer 2 personer.
Peter Sejr
Peter Suhr Bente kommer også med. Vi er derfor to som deltager i arrangementet.
Torben Lapp
Ulrik Støckel
Deltager ikke
Anne Marie Kjærulff
Asger Valdemar Dinitzen-Kjærulff
Kristian Lauridsen
Mikael Grathwohl