Uddrag af bestyrelsesmøder 2013

 

13. november

 • Vinterarrangementerne er planlagt og offentligtgjort af P. Person og Ken.

 

 • Duelighedsbevisstudiegruppe starter op 27. november og fortsætter hver onsdag.
  Annette Hvidberg lede gruppen på indtil videre 7 medlemmer.

 

 • P. Person har ansøgt om en enkelt Zoom8-jolle og en ny trailer (til 3~5 optimistjoller) hos Folkeoplysningsudvalget. Svar kommer først efter deres møde i februar 2014.

 

 • Der tales om pumper til Ynglingene. Dines kigger på det og kontakter P. Sejr om evt. installation af lænsepumper.

 

 • Sleipner kunne ikke starte på Afrigningsdagen. En mekaniker kommer den 26. november kl. 9:30 for at påmontere højtrykspumpen.

 

 • Sejlklubbens både overlevede stormen, men masten fra en Hobie Cat slog hul i hustaget lige over porten.

 

 • Der er en utæthed i taget, som gør at vand trænger ind på 1. sal under panelet når det regner. P. Person og Jørgen skærer hul ind til skunken og undersøger det.

 

 • Optimisterne er startet med at svømme hver uge.

 

 • Der planlægges workshop for instruktørerne for evt.  at dele seniorerne op i nybegynder og øvede hold.
  Der er stadigvæk mulighed for deltage i Ynglingtræning om tirsdagen hos FAS.

 

 • Kapsejladslederen kigger på mere organisering af Torsdagsmatch og kapsejladstræning.

 

 • Vi havde besøg af en Dansk Sejlunion Klubkonsulent. Det var et godt besøg med gode forslag. - ” Vi er en velfungerende klub”.

 

 • FAS har tilbudt os at deltage i regeltræning hver anden tirsdag. Ken har sendt mail ud til de aktive seniorer og instruktørerne.

1. oktober: 
 • Henrik K . B. Dahl er ansat til rengøring

 

 • Farum Sejlklub, FAS holder 50 års jubilæumsreception og nogle bestyrelsesmedlemmer deltager

 

 • P. Person og Ken arrangerer vinteraktiviteter

 

 • Kasserer: Vi skal spare på pengene indtil næste kontingentopkrævning i april 2014

 

 • Ny Wayfarer bestilt. Vores Wayfarer, Kraka sælges i handelen

 

 • Der er plads til opbevaring af en isbåd i gården

 


4. september:
 
Følgende er blevet repareret og købt:
• Sigyns salingshorn
• Friggs bomholder
• nyt toiletbrædt
 • Musik på Broen 11. august blev afholdt med succes. Begge klubber fik et mindre overskud.
  Vi har holdt evalueringsmøde med Roklubben og afholdelse af endnu et arrangement i 2014 er på tale, dog i mindre format.

 

 • Roklubben inviterer til samarbejde om Skt. Hans-arrangementet 2014.

 

 • Vi planlægger også en ro og sejl-udvekslingsdag, som der tidligere har været arrangeret, med Roklubben til foråret 2014.

 

 • P. Person søger om tilskud til en ny Wayfarer.

 

 • Den nye Wayfarer, Freja har knækket masten i forbindelse med kæntring i Store Kalv, hvor masten satte sig fast i bunden.
  Ken håndterer forsikringssagen med Codan.

 

 • Velkommen til Dines, som overtager kapsejladslederrollen og også gerne vil være bådformand i Ynglinge-teamet.
Forslag fra Ken:
Ansøgning om:
• Bedre trappe i gården.
  - Det bliver svært pladsmæssigt, men Torben foreslår et bedre gelænder.
• Nye vinduer på 1. sal.
  - bliver udskudt til næste år.
• Højere porte til hallen.
  - Triss’erne kan lige komme ind. P. Person og M. Corfitsen har undersøgt, at Ynglingene kan komme ind, hvis trailerhjulene bliver skiftet til mindre.
 
Forslag fra Peter Sejr:
• Kviste med ruder i siderne.
  - En dyr og vanskelig løsning, som der også skal ansøges om.
 • Henrik fremlagde et større oplæg til diskussion af planerne for den kommende juniorafdeling.
  Henrik og Helene planlægger en workshop med hjælp fra Dansk Sejlunion efter efterårsferien.

 

 • Standernedhal og afslutningsfest: 2. november.
  Kølbådene tages op ugen før.

6. august:

 • ½ kontingent for nye medlemmer resten af denne sæsonen er trådt i kraft

 • TDC Bredbånd er oppe og køre

 • Ken forslår indkøb af nyt toiletbrædt og udskiftning af ruder på 1. sal. P. Person undersøger dette

 • Optimisterne deltager i Espergærde og YF Cup

 • Ken foreslår Kølbådsbevis for seniormedlemmer som kun vil sejle kølbåde. OK med resten af bestyrelsen.

 • Kapsejladsleder, Peter Koch ser ud til at have svært ved at få tid overkomme opgaven p.g.a. nyt job. Bestyrelsen har kig på en afløser
 • Lars og Ken vil danne et separat isbåd-laug og bruge klubbens faciliteter. Opbevaring kan ske hos en privat eller på anden praktisk måde i klubben. OK med bestyrelsen