Uddrag af bestyrelsesmøder 2014

13. oktober

Arrangementer

 • 25. oktober kl. 10 tages kølbåde op.

 

 • 1. november: Rengøring og indpakning af både kl. 9:30, standernedtagning mellem kl. 12-13 og afslutningsfest kl. 18 med konkurrence og underholdning.

 

 • Vinterklargøring: P. Person foreslår at Bådformændene selv booker tid i hallen til reparation.

 

 • Vinteraktiviteter: P. Person har lavet en liste med Lars. Den kommer på hjemmesiden på et tidspunkt. I hvert fald er der 14. december Glögg og æbleskiver.

Både

 • Helene har aftalt med Anders Bisgaard, at han bliver Optimistjolleformand og Bjørn A. Larsen medhjælper.
  De overtager formelt 1. november (Standernedtagning).

 

 • Sleipners startproblemer: Michael Corfitzen siger,at det er ikke en pakning, men en skrue til en brændstofnål, som doserer brændstoffet inkorrekt. Den bliver justeret på et tidspunkt.

 

 • Rubberduck har motorproblemer. P. Person tager den til service på Amager.

17. september

 Afholdte arrangementer


   • 16. august Sommersejlads blev arrangeret af Ken og Lars. Det blev til kun 5 deltagere ialt. Det kan skyldes for sen udmelding, at det var en uge efter Sommermusik på Broen og muligvis at det var lige efter sommerferien.

   • 20. august var der Klub-bytte dag med Birkerød Ro- og Kajakklub. Der var kraftig vind, så Dines og Ken fik kun 2 Roklubsmedlemmer ud og sejle. Roerne tog ikke nogen ud p. g. a. vinden.

   • 6. september var der Klubmesterskab: Der var perfekt sejlervejr til kapsejlads, så det var en succes.
      5 hold sejlede 5 sejladser i de 4 Wayfarer.
      Heldigvis stillede Niels K. B. Dahl op som dommer for juniorerne. Der var dog kun 3 optimister og 2 Zoom8-sejlere.

Økonomi

 o Der blev diskuteret om der skal indkøbes en ny gummibåd eller en kombineret dommer-trænerbåd. Ingen har en prisidé, så det skal undersøges. Torben og P. Suhr kigger på en ”kombibåd” som kan sejle mindst 10 knob til erstatning af Sleipner.
Helene og Henrik kigger efter en alternativ mindre gummibåd, som muligvis kan stå i gården.

 o Ken foreslår stadigvæk en ny mindre stejl udvendig trappe af sikkerhedshensyn. Ken vil undersøge design og pris.

Både

• Zoom8 masteholderskaden er blevet udbedret og vi har fået et nyt Thordis-skrog (2014) i stedet for det nye som der var fejl i.

• Lars har købt en ny Europajolle anno 1993, som han vil skifte Røskva 1986 ud med. Der afholdes endnu et møde med Torben, Helene og Lars for at få afklaret formålet med købet.

• Wayfarer, Freja har fået skiftet til stålbailere af Jørgen og Ken.

• Ken har fundet to nye Optimistjolleformænd: Anders Bisgaard og Bjørn A. Larsen.

• Sleipner har problemer med at starte med det samme (man skal prøve 10-15 gange).
P. Person kontakter Michael Corfitzen til kigge på den igen. I foråret fandt han ud af at det var højtrykspumpen.

• Dines spørger om Ynglingen, Trud skal skiftes ud. Den er så slidt udvendigt og indvendigt, at det ikke kan betale sig at renovere den.

• Helene: Rubberducks nye tanks nye kobling fungere ikke ordentligt. Motoren går nogen gange i stå. P. Person beder Michael Corfitzen kigge på det igen.

Hus og broanlæg

• Vestflydebroen var i forfærdelig stand. Den er ved at blive renoveret lige nu og det ser bedre ud.

• Vandpesten i havnen forsvandt med vind og de køligere nætter, så det blev ikke nødvendigt at fjerne det manuelt.

Optiafdeling

• 23. august Orienteringssejlads: - gik fint. Helene fortalt om konceptet. Der skulle komme en artikel på Dansk Sejlunions hjemmeside.

Seniorafdeling

• Der er kommet 6 nye seniormedlemmer siden sommerferien

• Jolleprøve 10. september: Alle 3 tilmeldte meldte fra af forskellige årsager.

 


13. august

Arrangementer

 • Evaluering af ”Sommermusik på broen”-arrangement 9. august: Det gik alt i alt godt. Ikke så mange spisende som forventet. Der kom flere lokale senere på aftenen. Markedsføringen var utilstrækkelig.
  Samarbejde med Birkerød Ro- og Kajakklub gik ikke så godt.
  Der var et par stykker ude at sejle på trods af det dårlige vejr.
  Økonomi? Overskud på et par tusinde kroner. Omsætningen var størst om aftenen, da der kom flere.
 • Evaluering af Ung i Rudersdal uge 32: Det gik fint med 11 deltagere. Vejret var lidt skiftende.
 • 16. august Sommersejlads arrangeres af Ken og Lars. Mail er sendt ud til alle medlemmer (også Passive).
 • 20. august: Klub-bytte dag med Birkerød Ro- og Kajakklub kl. 17. Dines og Ken kan godt stille op som rorsmænd. Kl. 19 er der grillfællesspisning med egen mad og drikkevarer.
 • 6. september: Klubmesterskab: Dines er hovedansvarlig som Kapsejladsleder.

Både
 • Indkøb af endnu en ny Wayfarer? Vi fik en check af Nordea Fonden på 30.000 Kr i juli, men der er ikke likviditet til at købe en i år, så vi kigger på det senere.
 • Henrik ytrer ønske om en ekstra følgebåd som kan bruges til undervisning af optimisterne, da er stor forskel på niveauerne og der ikke kan kommunikeres med alle fra én alene.
  Det kunne være en mellemting mellem Sleipner og Rubberduck. Bestyrelsen tænker over det. Evt. lån af gummibåd fra YF?
 • Ken foreslår, at Henrik bliver bådformand for Zoom8-jollerne. En anden bådformand må så findes for Optimistjollerne. Helene må afgøre dette.
 • Den nye Zoom8 har nogle skader i skrog og en af dem en ødelagt mastefod. De blev inspiceret i mødepausen. Peter Person og Henrik tager sig af det.
 • Lars har købt en ny Europajolle til 2500 Kr. anno 1993, som han vil skifte Røskva 1986 ud med. Torben og Helene vil tale med Lars om formålet med den.
 • Wayfarer, Frejas nye stålbailere er købt og bliver skiftet snarest af Jørgen og Ken, da bagbordsbailer er helt itu og tager vand ind.

Hus og broanlæg

 • Jan kan ikke komme ud for vandpest i havnen og ønsker det fjernet på en eller anden måde.
  Der overvejes at bruge flydeplatformen som ligger ovre i YF, da det bliver sikker for dyrt at betale sig fra det. Frivillige indtil videre: Torben, Peter Person, Jan og Ken, og sandsynligvis Flemming Bagger og Anders Bisgaard. Peter Person arrangerer.

Optiafdeling

 • ES Cup gik nogenlunde. Der var for meget vind og bølger til at nogen af vores 5 opti’er kunne gennemføre, men de syntes det var sjovt. Christian Hamann deltog i Zoom8.
 • 23. august Orienteringssejlads. Dines informere at der indtil videre kun er 12 tilmeldte.

Seniorafdeling

 • Niels T., Helle og Sune bestod Jolleprøven 19. juni.
 • Næste Jolleprøve: 10. september. Ken informerer seniorerne.

16. juni:
 • 21. juni Sommersejlads – udskydes til 16. august p.g.a. manglende tid til forberedelser.

 

 • 23. juni Skt. Hans med Ro- og Kajakklubben. Alt ser ud til at være på plads.

 

 • Den nye Zoom8 og trailer kommer i uge 26. Vi ønsker begge, så vi kan tage dem med til Herslevlejren.

 

 • Wayfarer, Frejas ror skal repareres, da hjørnet, hvori snoren som holder roret nede er gået i stykker. Nye stålbailere kan skiftes til vinter, da det kræver en større operation.

 

 • Wayfarer, Svante: Ken reparerer rorpindsforlængeren og Torben sætter et fikset bomendestykke på.

 

 • Ynglingene. Bådformanden ønsker ikke at nogen af sejlene bliver liggende på og i bådene.
     Der var enighed i Bestyrelsen om at sejlene fremover skal tages af og rulles hver gang. Spilerne må godt ligge nede i bådene.

 

 • Niels Rhod L. har lavet en funktionel spil-prototype og en Wayfarer-jolle er blevet trukket op på både vest- og østrampen. Han kan gå videre med at lave et mobil spil.

 

 • Hjemmesiden er opdateret med rullende flash skærm med link til Sæsonaktiviteter 2014, kapsejlads for de unge og Søndagssejlads.

 

 • Skovser Cup igår gik godt. Det blev til 7., 8., 15. og 22. plads, så i den bedre ½-del.

 

 • Herslev Sejlerlejr:  9 fra klubben deltager. Der er ikke så mange større unge med i år, da de hellere vil på Roskilde Festival.

 

 • Ung i Rudersdal. P. Person: 10 tilmeldte. Stadigvæk 2 pladser ledig.

 

 • 23. august Orienteringssejlads. Konsulenten er meget hug på for at gennemføre det i Furesøen, sandsynligvis for senere at lave det til et koncept i Dansk Sejlunion senere hen. Deltagelsespris 135 Kr.

 

 • Sandsynligvis 3 nye medlemmer i Seniorafdelingen

 

 • Jolleprøve 19. juni. Ken beder Torben og Jørgen om at være sensorer, for Mette og Niels T., henholdsvis Helle og Sune.


25. april:
 • Arrangementer:
  11. maj Arbejdsdag: Peter Person organiserer og indkalder.
  25. maj: Kano/kajaktur til Øresund. Det anbefales at gøre turen lidt kortere og evt. starte ved Brede. Jan bør melde ud.


 • Økonomi.
  Status efter kontingentbetaling: ”Medlemmer melder sig ud fordi de ikke får sejlet, ikke fordi kontingentet er forhøjet.”

 

 • Kølbådene blev sat i vandet 6. april.

 

 • Zoom8 og landevejstrailer er bestilt, men liste over reservedele undersøges stadigvæk af Helene.

 

 • Årlig aftale om lån af Rubberduck med YF forslås af Ken.
  Ilene ønsker desuden at låne den hver torsdag, da de har mange sejlere og større behov flere motorbåde.
  Der foreslås en kontrakt hvor YF dækker 1/3 af reparationsomkostninger, hvis motor går i stykker.
  YF skal bruge egen benzintank.
  Helene aftaler med Ilene og udarbejder en lånekontrakt.

 

 • Ynglingen, Trud har blærer på skroget både under og over vandlinjen. Hempelmand anbefaler det slibes ned og males om. Den skal tørres i 6 uger- 3 måneder, hvis det skal gøres rigtigt.
  Dines spørger om det kan betale sig at gøre noget ved det.
  Der var enighed om, at den bare skal ”forsegles” med maling.

 

 • Søren Jensen kan komme forbi og hjælpe til med tilrigning af den nye Wayfarer på et tidspunkt. Peter Person finder et tidspunkt.

 

 • Hus og broanlæg: Østrampen skal ordnes til sommer af kommunen.
  Skal vi have monteret blytov? Ja, for vi har stadigvæk endnu et som kan bruges.

 

 • Kan medlemmer opbevare våddragter i klubben, spørger Ken? Der er næsten ikke plads, men der kan ryddes op (evt. på arbejdsdagen) og så kan vi se om der er plads.

 

 • Hjemmeside: Nyt topbanner på hjemmesiden af Ken.
  Ken lægger en oversigt over sæsonarrangementer på hjemmesiden (evt. bjælke som til vinterarrangementerne).

 

 • Optiafdeling: Der er kommet 9~10 nye medlemmer.
  Dog er der er ingen træner til mandagsholdet. Helene har spurgt YF, Ilene om de evt. har træner vi kan bruge og afventer svar.

 

 • Juniorafdeling: Workshop blev afholdt før Påske. 6 sejlere deltog.
  Et af emnerne var, hvad de ønskede for en god sejlerweekend og det kom der en del gode ideer ud af.
  Der var mange forskellige ønsker til hvilke andre bådtyper de ville prøve at sejle: Zoom8, Feva, Tera, Yngling, 405, Wayfarer.
  Helene mener der er for få til at oprette et juniorhold. Vi tager det op til  næste møde.

 

 • Seniorafdeling: Onsdagshold for øvede: Der er kun modtaget positiv svar fra 6 medlemmer hvoraf de 3 var trænere, så planen om et nyt hold hænger i en tynd tråd.
  Ken opfordres til at starte et hold op alligevel selvom der er få, men det kan være det trækker flere til. Hvis ikke, så kan det lukkes ned efter et par måneder.

  Der har ingen henvendelser været fra potentielle nye medlemmer overhovedet.

 

 • Duelighedsholdet bestod duelighedsprøven her til aften – tillykke!

 

 • Ken vil fortsat arbejde på et forslag til en mindre stejl trappe til 1. sal.

19. marts:

 • Ken har sat et piktogram op til omklædning.

 

 • Skt. Hansarrangement med Ro- og Kajakklubben: Forberedelserne er i fuld gang.

 

 • Sponsorudvalget har et ønske om at kunne dokumentere en egen-opsparing til hjælp til udskiftning af både.
  Note for dette vedlægges generalforsamlingsreferatet.

 

 • Vi har fået bevilget et større beløb af kommunen til en Zoom8 og en landevejstrailer.
  Bestyrelsen var enige om at P. Person skulle fortsætte med tilbudsindhentning og bestilling.

 

 • P. Person og P. Suhr har kigget på Søren Jensens (Farum) brugte kombitrailer (med jollevognshjul), som bliver købt i bytte for vores nye Wayfarers jollevogn.

 

 • Ken melder sig frivilligt som bådformand for den nye Wayfarer i team med Jørgen. Jollen kommer sandsynligvis i uge 13.

 

 • Spørgsmål fra Anette: Kan Ynglinge’ne (de har dybere køl) ikke ligge yderst, hvis der kommer vandpest igen? Bestyrelsen: Jo, de kan godt bytte plads med Triss’erne.

 

 • Tagvinduerne er punkterede og kan til tider være svære at se ud af. Ruderne alene kan skiftes (behøves ikke at være Velux). P. Person undersøger priser, men vi investere ikke endnu p.g.a. den forestående sejlsæson.

 

 • Den ramponerede rampe ved østbroen er et problem for nedsætning af både.  P. Person checker med kommunen.
  P. Person: Tømrer kommer i næste uge og reparer vestbroen.

 

 • Vandpestoprydning. Resten af vandpesten bliver taget op på søndag sammen med frivillige, før bådene bliver sat i.
  Kommer det igen i løbet af sæsonen vil det være bedre at klippe, så hurtigt som muligt.

 

 • Henrik deltog i møde vedr. Orienteringssejlads med DS konsulent, YF og FAS. Information om dette kommer senere.

 

 • Helene planlægger Workshop for kommende juniorer tirsdag/onsdag inden Påske.

 

 • Ken er ved at finde datoer for Jolleprøverne og har sendt spørgeskema ud til undersøgelse om der er interesse for et onsdagshold for øvede.
 

20. februar: 
 • Skilt til omklædning bliver snart sat op af Ken

 

 • Pumper til Yngling? Dines og Peter har fundet pumper, men venter på varmere forhold til køb og isætning af disse.

 

 • Sleipner er repareret, skal pakkes ind og køres ud af hallen.

 

 • Henrik deltager i orienteringssejlads med DS konsulent, YF og FAS.

 

 • Workshop for seniortrænerne blev afholdt 4. februar og der planlægges et hold for de øvede om onsdagen.

 

 • Mål for klubben i 2014 blev diskutteret og vil blive præsenteret ved Generalforsamlingen

 

 • P. Person har fået mail fra Søren Jensen (Farum), som har en brugt kombitrailer (med jollevognshjul) 2008 til Wayfarer. Kan byttes med en af vores jollevogne for et vist beløb. P. Person og Suhr tager over og kigger på den.
 
20. januar:
 • Vinteraktiviteterne er foreløbigt gået godt, men der kunne godt have været flere deltagende medlemmer.

 

 • Datoer for årets næste arrangementer:
  Generalforsamling: 19. marts kl. 19:30.
  Standerhejsning: 27. april kl. 9:30 (kølbåde 19. eller 20. april)
  Arbejdsdag:   11. maj
  Kano/kajaktur til Øresund 25. maj
  Sommersejlads (familiearr.) 21. juni
  Skt. Hansaften med Roklubben: 23. juni

 

 • Økonomi: Årsregnskabet blev gennemgået af Kassereren.
  Bådevedligehold budget 2014 bliver sat op til 85.000 Kr.

  Klubbens likviditet er p.t. god, takket være legat fra Krista og Viggo Petersens Fond i december.

  Budget for 2014 blev også gennemgået og der blev enighed om at kontingentet (undtagen Passiv medlemskab) og bådpladsleje skal sættes op. Kassereren kigger på det.

  Afskrivninger på både blev gennemgået og justeret, så forsikringssummen hos Codan kan opdateres og vi dermed kan spare på præmien.

 

 • Både:
  • Sleipners motor er atter blevet repareret og virker igen. Der skal dog købes en ny startmotor.
  • Torben har skruet baglugerne på Svante og Bjarke fast.
   
 • Hus og broanlæg: Et par utætheder i taget, som bevirkede intrængning af regnvand på 1. sal, blev af ordnet af tagreparatører, samt P. Person og Jørgen.
  Det anbefales at skifte hele taget, p.g.a. dårlige eternitplader.

 

 • Optiafdeling: Teoriaftener starter snart.

 

 • Seniorafdeling: Workshop bliver afholdt for trænerne. Meningen er, at finde ud af om vi kan opdele seniorholdet i et nybegynder og øvet hold.

 

 • Eventuelt: Dansk Sejlunions klubkonsulent, Nikolas Brandt har indkald til planlægningsmøde vedr. Orienterings-sejlads sammen med YF og FAS onsdag den 26 februar KL 18.00-21.00.