Uddrag af bestyrelsesmøder 2015

21. oktober

Arrangmenter
• Kølbåde (bortset fra Sigyn) bliver trukket op 24./25. oktober. Dines planlægger at holde den sejlendei løbet af vinteren. Den tages op hvis isen truer.
• Lørdag d.31 oktober: Standernedhaling og afslutningsfest (roklubben forhåndsreserveret).
• Vinterarrangementer: Forslag til vinterarrangementer for både Opti’er og voksne samles af P Person
• Gløgg og æbleskiver: 13. december 14:00
• Klubkonference 20-21 november. Ken deltager for klubben.
 
2016
• Klubbens 40 års jubilæum næste år (19. januar 1976 blev klubben stiftet)
Fejres i forsommeren. Se under Eventuelt

• Standerhejsning 1. maj 2016

Økonomi
• Vi har modtaget et større beløb fra kommunen i tilskud til Ælling.
• Hvordan ser økonomien ud til næste år hvis vi skal købe ny laserjolle (Er interessant for diskussionen under næste punkt om evt. flisebelægning i gården?
Der søges om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget til anskaffelse af nyere Laser med tilbehør.
• Vi påbegynder opsparing til nyt tag i størrelsesordenen kr. 30000 / år.

Både
• Rubberduck lækker olie
  o Det drypper ud, i hvert fald når den er tippet. Det vides ikke, om det også gør sig gældende når den ikke er tippet.
  o Den er allerede sat i vinteropbevaring, så den må vente til foråret.
  o Person drager omsorg for at få den retur fra vinteropbevaring primo april 2016, så vi kan få den fixet inden sæsonen.
• Laser-jolle, Munin er utæt og har hul. Kasseres nok ved vinterinspektion.
  Der er også kommet et nyt hul i Hugins dørk, så nu er der to.
• Ken har rundsendt mail ang. bedre fortøjring af kølbåde.
• Sleipner har startproblemer.
• Bjørn og Marie ønsker at sejle i Wayfarer vinteren over i enten Freja eller Saga, så én af disse skal ikke afrigges.
God ide, men af sikkerhedshensyn skal jollesejlads ikke ske alene, så sejlads skal med udgangspunkt fra FAS, hvor der allerede er vintersejlads. Der skal monteres væltesikring i mastetoppen, så man har bedre mulighed for at rejse båden ved kæntring.

Hus og broanlæg
• Peter P har indhentet tilbud til flisebelægning i gården (er udsendt). Er det noget vi vil gå videre med?
 o Tilbud indkommet: DKK 53000+
  Det er for nærværende for mange penge at anvende.
o Det er dog nødvendigt at rense op i mastegården, så opti-sejl og –master kan stå stabilt og fri af jord.
  --> Vi besigtiger og planlægger under standerstrygning
 
• Indboforsikring – er der indhentet tilbud?
  o Nej, vi har ingen indboforsikring.
  o Person laver estimat på værdi af indbo og tager den derfra.
• BBR meddelelse – orientering
  o Intet nyt
• Affaldshåntering – orientering
  o Vi får ikke noget udbytte af arbejdet, vi trækker os fra forum’et.
• Nyt tag – projektgruppe – orientering
  o Intet nyt. Roklubben kører den for nærværende.
• Status på bådgarage
  o Projektet er godkendt. Gennemføres i foråret. Deadline 30. juni. Person

Optiafdeling
• Vinteraktiviteter planlagt.
 
Seniorafdeling
• Principielt fortsætter seniorerne indtil slut-oktober, men Ken ved ikke helt om der har været nogen de sidste par tirsdage.
I hvert fald sejler vistnok Helle og Kristian, og Bjørn og Marie fortsat om torsdagen.
 
Eventuelt
• Jubilæum
  o Udvalg: Jesper G, Dines, Helene -
  o Lørdag den 28. maj 2016 eller lørdag den 4. juni 2016

16. september 

Arrangementer
• Lørdag d.31 oktober: Standernedhaling og afslutningsfest (roklubben forhåndsreserveret). Sammenskudsgilde som sædvanlig.
Torben annoncerer
• Klubbens 40 års jubilæum næste år (19. januar 1976 blev klubben stiftet): Alle tænker over det.

Både
• Reparation af Wayfarer-blad. Lars har kigget i england og fundet et komplet ror til ca. 5000 Kr./stk.
Wayfarer Trading sælger råt blad til 950 Kr., men det skal lakeres.
Lars er villig til at lave et ror ud at et gammelt sværd.
• Ken skal rundsende ang. bedre fortøjring af kølbåde.
• Vores ene Laser-jolle, Munin er utæt og har hul. Kasseres nok ved vinterinspektion.
Farum har vist nogle Laser-joller som ikke er i brug. Dines spørger.
• Helene gentager, at opmærkning af grej mangler. Bådformændene skal informeres om dette, så dette kan gøre i løbet af vinteren. Peter annoncerer sammen med vinterhaltid.
• Sleipner tager stadigvæk lidt tid at starte op.
• Rubberduck har fået ny skrue

Hus og broanlæg
• Tilstandsrapporten (vedlagt) er gennemgået. Den indeholder ingen store overraskelser. Taget er den største opgave.
Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe sammen med Roklubben, som laver budget og skriver ansøgning til kommunen og potentielle sponsorer. Peter P og Jørgen Munck-Andersen er villige til at deltage.
Kasserer Mads skal involveres m.h.t. hensætning af penge til dette.
Der skal søges om tilskud inden 1. marts 2016.
• Affaldshåndtering på Ro- og Sejlklubbens område: Peter P og Jørgen Kleisdorf har været til møde med kommunene uden konstruktivt resultat. Hvordan kommer vi videre? Peter vil forsøge, at holde møde igen.
• Der blev talt om salg af vores skalstole. Jesper vil prøve at få de grønne vurderet.
• Jesper foreslår, at der lægges fliser i gården, så vi slipper for grus. Der skal indhentes tilbud om arbejdet, da det vil være for stort et arbejde selv at gøre det. Peter vil indhente tilbud.
• Bådgarage. Vi kan gå i gang når som helst.
• Kommunen har vedtaget en vejledning ”Finansiering af foreningers og selvejende institutioners bygge- og renoveringsprojekter”. Hvad betyder den for os og specielt vores bygningsrenoveringsprojekt? Der kan kun søges én gang om året og foreningerne skal have penge til det.
• Værktøj forsvinder. Helene har dog fundet en polygriptang og 2 svensknøgler i en kasse i gården. Så det er fundet igen.
• Alle skal huske at der er termin til Folkeoplysningsudvalget 1. november. Tages op igen til næste møde.
 
Optiafdeling
• Deltagelsen til årets stævner har været høj med gode placeringer
• 5 sejlere er blevet B-sejlere
• Næste stævne: Harboe-Cup med 9 sejlere
• I næste nummer af det trykte Bådmagasinet kommer der en lille artikel om Herslev Sejlerlejren.
 
Seniorafdeling
• Jolle-prøve 9. september. Jacob, Maria og Bjørn bestod
• Forsvaret lånte Svante og Saga (Bjarkes ror er knækket) i lørdags. Rødvin og lakrids blev modtaget som tak.
De tilbyder også at vi kan besøge dem og sejle i deres Skippy 650 og Ynglinge på Holmen.
Spilerstageophal blev desværre trukket ud af masten. Ken kigger på det inden søndagens Furesømatch.
• Furesømesterskabet i søndags blev vundet af Helene og Dines i Yngling. Jesper og Emil blev nr. 2. 

5. august

Arrangementer
• Sommersejlads blev afviklet med succes. Det var orienteringssejlads med lån af aktivitetskasse fra Dansk Sejlunion. Det var dog en lille smule svært at finde posterne, som sad på mindre bøjer.
• Herslev Sejlerlejr gik som sædvanligt godt.
• Onsdag 19. august: Klub-bytte dag. Ken annoncerer, når Peter har tilkendegivet arrangementet.
• Lørdag d.5. september: Klubmesterskab. Ken sender Event med tilmelding ud.
Bemærk, at en årlig spejderlejr ligger på samme tid, så derfor bør vi overveje ikke at have Klubmesterskab samme tidspunkt næste år, afhængig af optimster som også er spejdere.
• Furesømesterskab er weekenden efter den 13. september.
• Vi bør tale om klubbens 40 års jubilæum næste år til næste bestyrelsesmøde.

Både
• Den ene 405-jolle blev lagt op på optistativet med jollevogn af best.medlemmerne før mødet – sådan!
• Der ligger pressening i/over den anden 405-jolle.
• Rubberducks skrue blev skadet på Herslev. Helene har informeret M. Corfitzen.
• Ælling fik skiftet olie, blev vist computer-resat og sejler nu uden mærkelige lyde.
• Sleipner: Ken mener stadigvæk der er startproblemer med den.
• Vi udskyder diskussionen af regel for opdriftspontoner på de nye Wayfarer.
• Fortøjring skal strammes godt op i kølbådene. Ken rundsender denne bemærkning til sejlerne.
• Den blå Laser-jolle har hul i bunden og kan ikke sejles.
Farum har vist nogle Laser-joller som ikke er i brug. Dines spørger.
• Bådformændene bør gennemgå grej for korrekt opmærkning.
• Jesper: Vi har nu 5 lettere brugte kapsejladssejl, som skal afprøves på søndag til Espergærde Cup.
 
Hus og broanlæg
• Der er lavet en tilstandsrapport for Ro og Sejlklubbernes fælleshus. Tilstandsrapporten fremlægges for repræsentanter for 9. september. Ingen overraskelser, men taget skal inden for få år udskiftes.
• Status på henvendelse til kommunen vedr. ekstra offentlige affaldsbøtter – Peter.
• Bådgarage: Fredningsnævnet har givet tilladelse, så vi kan gå i gang med at bygge når det passer.
• Jesper foreslår, at der lægges fliser i gården, så vi slipper for grus. Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde.
 
Optiafdeling
• I næste uge starter den almindelige træning.
• Henrik spørger om optimisterne kan sejle ½ timer længere. Helene mener, det vil blive for sent for børnene.
• Landkrabbeplanoversigten bør hænges op i klubben, så forældrene og børn også der kan se dem der.
• Ung i Rudersdal er mindre kaotisk. Grej bliver ikke behandlet ordentligt og veste ligger og flyder.
Der er vist lidt uafklaring over hvem som er ansvarlig for arrangementet.
 
Seniorafdeling
• Der kommer ca. 3-4 medlemmer per gang.
• Ken skal huske at annoncere næste Jolle-prøve 9. september.
• Der er god aktivitet til Furesømatch.
Eventuelt
• Ken og Lars er i gang med at montere et nyt spil på en sækkevogn. 

10. juni

Både

• Rubberduck er kommet tilbage fra reparation. Dele skiftet. ”Arm” forlænget til tandhjul i motoren (?).

• Ælling ”hyler” nogle sekunder når tændingsnøglen drejes. Den kan starte, men en rød lampe med teksten "check engine" blinker. M. Corfitzen gætter på at der er en kontaktfejl. Peter Person kontakter forhandleren Mads Nedø.
Ælling har nu sejlet mere end 10 timer.

• Sleipner blev lånt af YF, som dommerbåd og fik undervejs problemer med at starte. Den blev bugseret tilbage til Birkerød efter lån. M. Corfitzen mener at der er problemer med højtrykspumpen igen.

• Klublogo til Ælling. Torben kigger efter nogle.

• 405-jollerne: Et par opti-drenge er interesseret i at sejle i én af dem. Helene beder Jesper Randløv om at pakke den ene væk.
Henrik Seiding sørger for, at opti-drengene klipper en pressening til den som skal bruges.

• Svantes vantjern er dukket op. De sad på Bjarkes vant’er eller rettere de sidder på Bjarkes vantholdere, og Bjarkes på vant’erne.

• Wayfarer, Saga blev poleret og rigget til af Jørgen og Ken Grundlovsdag. Efter to dage, var der atter hul i bagbords side, næsten det samme sted hvor den tidligere var blevet repareret og der løber vand ind i skroget. Det skete sandsynligvis ved, at båden har banket ned i jollevognen p.g.a. bølger.

Peter Person kontakter Dan Nielsen for reparation samme sted. Michael Corfitzen kontaktes for at ændre jollevognen, så kanterne ikke er så stejle.


• Der blev diskuteret forsvarlig sejlads i de nye Wayfarer’re og bestyrelsen talte om brug af sejlpontoner, så masten ikke sætter sig fast i søbunden ved kæntring og forårsager skader. Saga har allerede været kæntret to gang i år i Store Kalv, hvor masten har sat sig fast, uden yderligere skader heldigvis.

• Jesper har investeret i 2 brugte opti-sejl (blå klasse) til kapsejlads til 1150 Kr., da han mente der er brug for nogen ordentlige sejl. Han vil gerne kigge efter flere hvis det er ok med bestyrelsen. Det er det.

Fordeling af disse sejl sker ved lodtrækning.

• Fortøjring skal strammes godt op i kølbådene. Ken rundsender denne bemærkning til sejlerne.


Hus og broanlæg

• Roklubbens planlægger nyt tag: Status? Torben, Peter Person og Mads. Roklubben har haft møde med kommunen, som, af kommunen blevet opfordret til at lave en Tilstandsrapport (ca. 12.000 Kr hvoraf vores andel er 19%). Den kan give vurdering af omkostningerne og til at søge støttemidler.
Roklubben ser ud til, at få støtte af Velux-fonden og kommunen vil sikkert også støtte.

• Status på bådgarage. Intet nyt.

• Træet på terassen: Peter Person kontakter kommunen, så de kan fjerne døde grene.

• Optimistjollernes trælægter har fået tæppe om, af Jesper og Ken.

Optiafdeling

• God deltagelse, 8 sejlere ved Torm/Furesø Cup i weekenden, på trods af kraftig vind.

• 10 sejlere skal til Herslev Sejlerlejr i år.

• Dagmar startede i mandags: ”Det føltes som at komme hjem” og fortsætter resten af sæsonen.

8. Juniorafdeling

• Dette punkt slettes

Seniorafdeling

• Jolleprøve I afholdes onsdag 17. juni. Ingen har meldt sig endnu.

Eventuelt

• Hvis der skulle dukke vandpest op: Nogle pensionister fra YF kan betjene klipperene og kan sikkert kommer over til os.

• Der skulle lige slukkes en brand i en skraldespand...11. maj

Kommende arrangementer:
• 27. maj Arbejdsdag
• 7. juni Kano- og kajaktur til Øresund
• 14. juni Sommersejlads
• Sankthansaften

Økonomi
• De sidste som manglede at betale har betalt
• Frafald af medlemmer er minimalt.

Både
• Status på prøvekrav til klub-speedbådsprøve? Jesper, Ken og Lars fik gennemgået Ælling i lørdags og det gik fint.
Liste over godkendte medlemmer er hængt op på opslagstavlen.
Jesper tager gerne nogen (også forældre) til gennemgang næste tirsdag efter optimistsejlads og efter aftale.

• Jesper efterspørger klublogo på Ælling. Torben efter kigger nogle.

• 405-jollerne: Bådene er ikke klargjort og har ikke været i brug længe.
Skal de klargøres eller skal de pakkes ned /sælges? Jesper Randløv vil gerne stå for klargøring eller nedpakning alt efter hvad vi beslutter.
Det blev besluttet, at pakke dem væk efter rengøring.

• Wayfarer, Saga og Bjarke reparationer: Skovgaard-Mortensen siger, at Dan Nielsen skal lave reparationerne via ham.

• Optimistjollen, Pelikanen og Søhesten har også en skade, som skal repareres.

• Svantes vantjern er ikke dukket op. Torben bestiller et par.

• Rubberducks motor ”døde” her til aften. Michael Corfitzen kunne ikke løse problemet.

Hus og broanlæg
• Dato for møde med Roklubben om taget, skal findes af Torben, Peter Person og Mads: En af datoerne 1-4. juni forslås.

• Status på bådgarage. Intet nyt fra kommunen.

• Peter Person kontakter kommunen, for at få dem til at fjerne de døde grene på træet på terassen.

• Jesper foreslår tæpper på optimistjollernes trælægter. Jesper kigger på det.

Hjemmeside
• Jesper ønsker kapsejladserne for optimister og juniorer synlig i kalenderen. Ken opdaterer.
 
• Ken opdatere hjemmeside med Herslev Sejlerlejr.

Optiafdeling
• Referat fra Hammerslags-arrangement: Emil og David var ude og sejle. Der blev filmet fra Sleipner og broen.

• Jesper Randløv har hjulpet godt til tirsdage og i dag, mandag.

• Mandagsholdet er fyldt op. Tirsdag holdet er ikke helt fyldt op.

• Helene skal nok annoncerer Herslev Sejlerlejr per mail.

Seniorafdeling
• Der ikke så mange endnu.

• Furesømatch: Der er to deltagende både.

Eventuelt
• Torben spørger om vi skal repræsenteres ved Hop & Rock 2015? Det eneste vi kan gøre, ville være at sætte en optimistsimulator op. Der var dog ikke stemning for dette.

• Furesømesterskab 13. september: Dines søger dommere: Torben og Peter Person melder sig. Peter Suhr spørges.


15. april

Arrangementer

• Kølbåde i vandet 19. april

• Standerhejsning 26. april. P. Person har sendt ”slagplan” ud.

• Klubmesterskab flyttes til lørdag 5. september, i stedet for afholde det søndag.


Både

• Lars har købt en ny Europajolle til 2500 Kr. anno 1993, som han evt. vil skifte Røskva 1986 ud med. Det er endnu ikke afgjort om klubben vil investere i den.
Bestyrelsen blev enig om at overtage det købte og købe det der mangler for at have 3 funktionsdygtige Europajoller a) og at den skal hedde ”Ronja”.

Lars fortalte, at skroget er bedre end de joller vi har og at han nok skal agere bådformand for dem alle.


• Præsentation af den nye gummibåd.
Navn til den nye gummibåd? Ken foreslog: RIB-rap, Birke-and, Bi-båd, Lille "duck" og Zodi-kvak, men det blev Torbens forslag om ”Ælling” som blev vedtaget.

Medlemmer eller forældre som ønsker at gøre brug af den nye gummibåd, skal igennem en gennemgang af denne før det er tilladt, som afholdes af Henrik Hamann eller Jesper Gundborg. Det er et krav fra sejlklubben.

Liste over godkendte medlemmer hænges op i klubben.


Hus og broanlæg

• Roklubbens nye formand har sendt mail til Torben, om at de har fået tilbud på nyt tag. Sejlklubben har en andel på ca. 20%. Peter Person og Mads deltager i et møde med Roklubben for at tale nærmere om det.

Helene pointerede at det skal nævnes over for Roklubben, at der ikke må parkeres ud for gårdens porte, ellers får vi problemer med at få Ælling ud og ind.


• Status på bådgarage: Det blev behandlet i Byplanudvalget i dag, men der er stadigvæk en længere administrativ proces før vi får det godkendt.

Fra Byplanudvalgets referat 15.04.2015 09:30:

” Direktionen foreslår,

1) at det anbefales Fredningsnævnet for København at meddele dispensation fra fredningen til etablering af en sikret opbevaringsplads til en træner- og redningsbåd på brodækket på Plantagevej 80 som ansøgt og på de under a) – c) nævnte vilkår, og


2) at forvaltningen, under forudsætning af fredningsnævnets meddelelse af tilladelse/dispensation til det ansøgte, bemyndiges til at meddele dispensation fra søbeskyttelseslinje og lokalplan samt landzonetilladelse.”


• Har vi fået en Ungarbejder? 4 har henvendt sig, som Peter Person vil tage en snak med.


• Ken foreslår, at kommunen skal fælde træet på terassen. Det er ved at dø og taber grene. Vi ser lige hvordan træet har det til foråret.


Hjemmeside

• P. Persons har rundsendt et tekstforslag vedr. vandpladser.

Helene ønsker at der også står hvornår bådene tidligst må tages, op så der ikke står nogen foran optimiststativet før sæsonen er færdig. Det bliver fra 5. oktober. Ken opretter en ny hjemmeside.


• Reklame for Onsdagssejlads/Udvidet sejlads på hjemmeside. Ken sørger for det.


Optiafdeling

• Jan Kjellerups solgte hus skal være med i Hammerslag 23. april. Helene efterspørger nogle optimister som kan skabe lidt stemning i baggrunden om eftermiddagen.


• Trænere til Tirsdagsholdet bliver Jesper Randløv og Jonas Schmidt fra YF, som starter 28. april.

Helene er alene om mandagen, men fra 8. juni kan Dagmar (tidligere optisejler) komme og hjælpe. Helene søger derfor nogle opti-forældre som hjælpe i maj-måned. Mandagsholdet starter 4. maj.


Seniorafdeling

• Lars præsenterede ”Udvidet sejlads” som forgik onsdage kl. 17:30 sidste år.

Det vil starte op igen denne sæson med Lars som instruktør. Han arrangere selv hvordan medlemmernes tilmeldinger.


• Tirsdagsholdet mangler også flere instruktører. Dines vil gerne og Jesper kan til nød være tilkalde-træner.


• Sæsonstart for Tirsdags og Onsdagssejlads: 28. april og 29. april.


• Jolleprøvedatoer bliver: onsdag 17. juni og onsdag 9. september


Eventuelt

• Vi skal give gaver til Peter Suhr og Jørgen, som tak for indsatsen i bestyrelsen.
Lars vil gerne lave to ½-modeller af en Wayfarer og Peter Person sørger for indgraverede skilte.


• Ny Shopmaster: Ken melder sig18. marts

Arrangementer
Sommermusik på broen - vi holder en pause i år.
 
Både
23. marts henter P. Person den nye følgebåd. M. Corfitzen vil gerne være bådformand for den.
Der skal tænkes over et navn til den.

 
Hus og broanlæg
Vi venter stadigvæk på svar fra Byplan om tilladelse til at bygge et skur til følgebåden.

 
Nye termoglas til Veluxvinduerne på 1. sal. er blevet sat i. Vi kan se ud igen!
 
Optiafdeling
Nye trænere er endnu ikke afklaret. Forhåbentligt kan YF stille med et par.
 
Seniorafdeling
Sæsonstart er ikke besluttet. Der indkaldes til trænermøde for planlægning.
 


24. februar

Arrangementer

 • Generalforsamling onsdag 18. marts kl. 19:30
 • Kølbåde i vandet 12. eller 19. april
 • Standerhejsning 26. april

Både
Den nye følgebåd skulle gerne komme i starten af marts.

Hus og broanlæg
Nye termoglas til Veluxvinduerne på 1. sal. bestilles og udskiftes af en glarmester.


14. januar

Arrangementer

 • Generalforsamling sættes til onsdag 18. marts kl. 19:30

Økonomi
Vi har en sund og robust økonomi.

Både
 • Sleipners startproblemer er blevet ordnet af Michael Corfitzen og Peter Person. Det var stempletafstanden i brændstofkammeret som skulle justeres i højden v.h.a. nogle skiver.
 • Rubberduck er blevet serviceret (tændrørene blev skiftet), fungerer og opbevares nu i Holte.
 • Der kigges på ny følgebåd med trailer og garage.
  Der vil være plads til en garage i det sydøstlige hjørne af broen.
 • Ynglingen, Trud planlægges også at blive udskiftet med Yngling i bedre stand.
Hus og broanlæg
Peter Person kigger på nye termoglas til Veluxvinduerne på 1. sal.
 
Optiafdeling
 • Der mangler trænere. Dahl-brødrene stopper.
 • Der er allerede 6-7 optimister på venteliste.