Uddrag af bestyrelsesmøder 2016

 24. oktober 2016

Arrangementer
 • Kølbådene blev taget op 22. oktober og bøjerne den følgende dag. Blytovene var der stadig, men var bundet på bunden af bøjerne – husk næste år at binde dem over vandet så de kan bruges!
 • Afslutningsfest 28. oktober: Der er tilmeldt 14 voksne og 8 børn.
  Helene samler billeder og Torben laver lysbilledshow. Jacob sørger for projektor (evt. m hj. fra Helene) Jacob laver quiz og står for afviklingen.
  Lav den fineste græskarmand. Torben køber græskar (vi har fyrfadslys) og igangsætter. Der skal være omkring 4 på hvert hold. Jakob og Torben, tager dolke med.
  Peter køber ind til velkomstdrink, Jacob skaffer sandsynligvis tøris. Ken, Peter og Torben mødes kl. 17 og gør klar til fest
 • Standerstrygning 29. oktober
  Ynglinge skal spules og pakkes ind. Fald mm lader vi blive på båden.
  Vi skal have udnævnt ansvarlige for hver bådgruppe til at rapportere fejl og mangler
 • Arbejdsdag 19. november kl. 9.30.
  Peter skriver målrettet ud til dem som har grej liggende
 • Vinterarrangementer: Peter og Bjørn laver et forslag. De skriver evt. rundt eller indkalder til møde hvis der er behov for det
Økonomi
 • Status udsendt af Henrik. Vi følger budgettet ganske pænt.
 • Henrik har indsendt ansøgninger til aktivitets- og lokaletilskud
 • Peter har lavet ansøgning om tilskud til inventar og materiel (Folkeoplysningsudvalget) på nyere brugt Wayfarer + motor til Sleipner. Peter indsender denne.
 • Orientering om bådforsikringstilbud fra First: Vi beslutter ikke at skifte forsikring.
Både
 • Vandpest partnerskabet er nedlagt og platforme og motorer overgår til klubberne. Vores er hentet i Holte og fortøjet i ”lagunen” til højre for broen.
 • Peter har sendt skadesanmeldelse til plastskjold på Rubberduck
 • Vi kigger alle efter en ny brugt motor – Yanmar til Sleipner.
 • Utæthed af Rubberduck: Utætheden er fundet- det er den tidligere reparation som er utæt . Torben lapper igen.
 • Ken og John vil gerne prøve at sejle i Wayfarer, Saga vinteren over. Det er OK men de er ansvarlige for at tilse den i løbet af vinteren.
  Torben minder dem om at de skal husk at sejle i passende beklædning og spørger dem om de også vil sejle, når de ikke er alene på vandet. Peter spørger om de andre Furesø-klubber om de har en politik for vintersejlads.
Hus og broanlæg
 • Tagprojekt:Der er lavet en investeringsplan for projektet.

 • Mobilspil: Ken har annonceret, at det mobile spil kan bruges til Wayfarerne.

Optiafdeling
 • Teori efter nytår. Holder et par filmaftener før nytår.

Seniorafdeling
 • Ikke så stor tilslutning til skolesejlads i eftersommeren. Vi talte om at der måske skal lidt mere detaljer på programmet i den senere del af sæsonen. Vi nedsætter en arbejdsgruppe til at gennemgå programmet og gøre programmet mere detaljeret. Arbejdsgruppen har bl.a. Ken og Helene som medlemmer – flere

 12. september

Arrangementer
 • Klubmesterskab 17. september. Kun 2 tilmeldte. Ken sender påmindelsesmail ud, med sidste frist for tilmelding 14. september.
  Svenn har sagt ja, til at være overdommer for seniorerne. Jakob og Bjørn hjælper Svenn med, at danne hold og assistere.
  Jesper hjælper gerne til med at sætter mærker ud.
  Hvis ikke der er optimister nok, kan de få som kommer sejle sammen med seniorerne.
 • Furesømatch 25. september finalen. Vi lægger hus til afslutningen efter sidste kapsejlads. Peter køber præmier til uddeling i de 3 bådklasser.
 • Standernedhaling 29. oktober. Kølbådene tages op ugen før: 22. oktober.
 • Arbejdsdag 19. november kl. 9.30. Private bådejere skal informeres om, at der smides ud, hvis ikke deres grej er mærket.
Økonomi
 • Indtil videre overholder vi budgettet.
 • Vi har indskærpet overfor Klubmodul, at de ikke skal sende mails ud til vores medlemmer vegne af os.
Både
 • Sleipners motor er nu flyttet fra værkstedsbordet og ud i gården – den opgives. Vi kigger alle efter en ny brugt motor – Yanmar.
 • Utæthed af Svantes stævn er nu tætnet af Torben. Vi må se om der er andre utætheder med tiden.
 • Utæthed af Rubberduck. Den skal pumpes før brug hver gang. Vi holder øje med den.
 • Odin er måske utæt. Henrik vil kigge på den.
 • Bjørn har sørget for at Odins (Laser) rig blive på laserne.
Hus og broanlæg
 • Ken foreslår mærkning af klubbens værktøj og ejendele evt. med gravørmaskine. Peter spørger Peter Suhr for erfaring med gravørmaskine.
Optiafdeling
 • Sejlerweekenden med aftensejlads i klubben gik rigtigt godt.
 • Der afholdes ministævne i YF i slut-oktober.
Seniorafdeling
 • Furesømesterskab blev afholdt 11. september. Vi deltog med en Yngling og 2 Wayfarer. Det gik godt.
  Helene og Adnan blev nr. 2 i Yngling.
 • Jolleprøve II, 7. september: 4 medlemmer bestod i roligt vejr. Det var Martin, Morten, Kristian og Adnan.

Hjemmeside
 • Nøgledepositum: Ken checker i Klubmodul, hvordan Peter kan informeres når folk melder sig ud.
  Vi dropper ideen med automatisk besked til Peter via Klubmodul. Henrik skal nok give besked til Peter, når et medlem holder op.
Eventuelt
 • En workshop myntet på kapsejlads bliver taget op som fast punkt til vores møder.
 • Tak til Jacob for ”glemme”-kage.
 • Torben tager en ”forsinket”-kage med næste gang.

8. august

Arrangementer

 • Furesø Mesterskab 11. september. (3+4. september DM Yngling). Vi er ikke værter.
 • Klubmesterskab 17. september. Ken sætter det på hjemmesiden når nedenstående er afklaret.
  Ken spørger seniortrænerne om nogen af dem kan være med til at afvikle. Torben kan hjælpe med informationerne. Dead-line 17. august
  Optimisterne?? Det ville være godt med et felt for begyndere og øvede. Der kunne også være et Zoom8-felt. Vi lader Helene planlægge det.
 • Furesømatch 25. september finalen. Vi lægger hus til og uddeler præmier.
 • Standernedhal 29. oktober. Kølbådene kan tages op ugen før, 22. oktober.

Økonomi

 • Henrik har fået adgang til klubbens bankkonto og har gennemgået regnskab med Mads i 4 timer.
 • Der er kommet flere bådpladslejere som også melder sig ind som medlemmer i august, så indtægterne ser gode ud.
 • Lønafregning til trænere og rengøring mangler, men bliver klaret snarest.
 • Peter undersøger løsøreforsikring.

Både

 • Reparation af Hugin og Munin: Munin har fået et hak i stævnen og der er kommet revne i bunden af cockpit igen. Peter kontakter Dan for reparation af begge Laser-joller.
 • Optijolle, Søhesten har fået et mindre hak i lakken i stævnen.
 • Motor til Sleipner. Vi kigger alle efter en ny brugt motor – Yanmar.
 • Utæthed af Svante. Ken siger der er hul i stævnen, men at der også kommer vand i forrummet andetsteds fra. Torben kigger på det.
 • Utæthed af Rubberduck. Det siver ud i begge sider og skal pumpes lidt en gang imellem. Vi holder øje med den.

Hus og broanlæg

 • Kloaken fungere ikke optimalt. Peter fandt sammen med en kloakmester ud af, at kloakpumpens transformer (sidder inde i Roklubben) viste sig at være defekt og skal repareres. Torben kigger på reparationen af den.
 • Indbrud: Andre skader en den knuste rude observeret?
 • Status på tagprojektet: Intet nyt. Roklubben har søgt støtte fra Mærsk-fonden.

Optiafdeling

 • Dagmar og Jesper har inviteret alle mandags- og tirsdagssejlere til træningsweekend den 13. og 14. august.
 • Den 27. august er det Mini-stævne i FAS, med samme koncept som vi havde til jubilæumssejladsen.
 • Optimisterne er godt aktive, både til træning og kapsejladser.

Seniorafdeling

 • Jolleprøve II: 7. september
 • Helene har tænkt sig, at stille op til DM Yngling i Trud og skal derfor høre om klubben stadig har et medlemsskab i ynglingeklubben, da dette er et krav. Det mener vi, vi har til én båd. Det kan tænkes at Dines har modtaget mærkatet.

Hjemmeside

 • Nøgledepositum: Ken checker i Klubmodul, hvordan Peter kan informeres når folk melder sig ud.
  Ken checker om hold kan oprettes til nøgledepositum, så medlemmer ikke skal have have depositum tilbage før de afleverer nøgle.

Eventuelt

 • Bjørn ønsker træning for lidt mere erfarne. En slags workshop myntet på kapsejlads.
  Jesper kan godt afholde. Bjørn spørger Helene.
  Henrik informerer, at Wayfarerklubben afholder regelmæssig træning.
  Bjørn driver idéen om at afholde noget internt.
 • Bjørn spørger, om ikke Laser-jollens rig ikke kan blive på laserne. God idé!

8. juni

Arrangementer
 • Jubilæumsarrangement blev evalueret. Alt i alt gik det hele meget godt også takket være det gode sommervejr.
 • St Hans: Roklubben har allerede arrangeret med musik og tale. Vi holder vores egen hyggeaften og tænder grillen fra kl. 19.
 • Furesø Cup 11. september (3+4. september DM Yngling)
 • Klubmesterskab 17. september
 • Standernedhal 29. oktober. Kølbådene kan tages op ugen før, 22. oktober.
3. Økonomi
 • 40 års jubilæumsarrangement: Vi har regnskab for bod og reception. Når afregningen fra Petrine foreligger kan vi lave et samlet regnskab.
 • Økonomioversigt for maj 2016 (Henrik):
  • Med de seneste tilmeldinger nu er oppe på budget for kontingenter for 2016
  • Likviditeten er opgjort til ca. 257.000 kr
  • Vi har allerede brugt ca. 64% af budgetteret udgifter til bådvedligehold. Ca. 55.000 kr.
4. Både
 • Status på Sleipner motorproblemer: Motoren er stadigvæk ude og der kigges stadigvæk på den af Michael Corfitzen og Peter Suhr. Der skal ikke bruges midler til nye stempler
 • Freja bliver repareret af Dan 9. juni
 • En Zoom8-jolle har et hak i hækken, så den skal også repareres af Dan
 • Henrik har bestilt Laser-presenning og én kick
5. Hus og broanlæg
 • Henrik har observeret vandpest ca. ½ m under overfladen sydøst for Roklubbens bro
 • XXX Marine har været ude og forbedre fortøjringerne (SØ og SV) til flydebroen
 • Status på tagprojektet: Roklubben er ved at indhente nogle overslagspriser. Næste trin bliver at skaffe penge til det.
 • Status på bådgaragen: Ælling står ikke i bådgaragen, da Peter og Torben er lidt bekymrede over, at varmen kan øge trykket i gummibåden. Et manometer er bestilt til at kunne måle trykket.
6. Optiafdeling
 • Stort set alle er meldt ind og hygger sig
 • 6 sejlere er tilmeldt Herslev Sejlerlejr i år
7. Seniorafdeling
 • Godt fremmøde hver tirsdag nu. Alle 4 Wayfarer er ude stort set hver gang
 • Første Jolleprøve er d. 15. juni
8. Hjemmeside
 • Ken har ikke bedt Klubmodul om at skifte tilbage til det gamle format, da Torben synes det nye format alligevel ser pænt ud og vi får bedre support af Klubmodul end hvis vi bruger det gamle.
9. Eventuelt
 • Gavecheck fra FAS, bruges til at købe et magnetisk whiteboard og magnetbåde
 • Vi prøver at søge om tilskud til en hjertestarter senere på året.
 • Information til Dansk Sejlunion og Foreningsportalen om vores nye kasserer opdateres af Ken

9. maj

Arrangementer
 • Jubilæumsarrangementet 4. juni forberedes
  • Aftenarr. kl. 19 kun for medlemmer (også børnemedlemmer med forældre). Dresscode er pænt tøj.
Økonomi
 • Forsikring: OK-jollen er forsikret.
  Den nye Laser-jolle skal også forsikres.
 • Investeringsbehov 2016-2020 blev gennemgået.
Både
 • Status på indkøb af Laser: Ny laser er indkøbt i Karlskrona og blev inspiceret. Meget lækker!
 • 2 nye kick’s til de andre Lasere købes af Peter.
 • Status på Sleipner motorproblemer: Motoren er stadigvæk ude og der kigges stadigvæk på den af Michael Corfitzen.
 • Bjarkes ror blev færdiggjort og klar til Standerhejsningsdagen.
Hus og broanlæg
 • Bådgaragen: Arbejdet skrider fremad og der mangler nu kun porten.
 • Der mangler et brædt på vestrampen. Peter gør kommunen opmærksom på det. Måske skruer vi en planke på midlertidigt.
Optiafdeling
 • Godt mandagsbegynderhold med 15 sejlere, hvoraf 11 er nye.
 • Der er dog seriøse pladsproblemer på broen overfor optimiststativet. Peter har rykket bådejere og vil flytte nogle både tirsdag.
Seniorafdeling
 • Der mødte desværre kun ét medlem op sidste tirsdag, men der ser ud til at komme flere i morgen efter, at Ken har sendt mail ud til personer som tidligere har været interesseret i at sejle.
  Et par havde også meldt afbud til Standerhejsningsdagen.
Hjemmeside
 • Klubbens hjemmeside: Klubmodul kan ikke ændre de til ting, som ikke var der før det nye format.
  Bestyrelse blev derfor enige om, at Ken informere Klubmodul, om at vi går tilbage til det gamle format.
 • Ken kender en som kan lave en ny mobilvenlig-hjemmeside for os i Wordpress. Vi tager der op igen senere

Eventuelt

Forslag fra Ken:
 • Inddragelse af nøgledepositum, hvis ikke folk aflevere nøglen inden for et vist tidsrum, efter udmelding.
  Ken checker om Peter kan få infomail via Klubmodul når et medlem melder sig ud.
 • Tilbyde flygtninge fra Nonneklosteret, at komme ud og sejle?
  Ken har mødt Lene Dalgaard (mor til Christoffer) som bad ham tage det op til best. mødet.
  Lidt snak, om at de skal helst kunne svømme. Sprogproblemer. Mangler ansvarlig og ressourcer. Der er dog mulighed for at tage dem ud til Søndagssejlads en gang i mellem.

18. april

Arrangementer
 • Sidste vinterarrangement 17. april, Søvejs- og kapsejladsregler blev aflyst fordi der kun var 2 tilmeldte.
  Det ser ud til at folk bare var forhindret og ikke kunne denne dag.
 • Klargøring og Standerhejsning 1. maj: Jesper overdrager opgaven til Jacob og Bjørn med at få klargjort optimistjollerne, da han selv er forhindret. Helene kommer heller ikke, da hun skal til ”sociale” arrangementer i Jylland.
 • Jubilæumsarrangementet 4. juni. Planen blev gennemgået og diskuteret.
Økonomi
 • Forsikring: Henrik har lavet vedlagte diskussionsoplæg (vedhæftet) som indeholder forskellige forslag at tage stilling til.
  Oplægget blev gennemgået i samråd og bådenes værdier blev sat ned.
 • Tilskudsregnskaber vedrørende aktivitetstilskud og lokaletilskud skal sendes ind til Kommunen inden 17. maj.
  De blev underskrevet af bestyrelsen.
Både
 • Status på indkøb af Laser: Ingen fundet endnu.
 • Status på Sleipner motorproblemer: Motoren er stadigvæk ude og der kigges stadigvæk på den af Michael Corfitzen.
 • Bjarkes ror mangler kun at blive malet.
Hus og broanlæg
 • Bådgaragen er stadigvæk ved at blive bygget, men når desværre ikke at blive klar til 1. maj.
 • Tagprojektet: Status på tagprojektet. Hvordan kommer vi bedst videre?
  Henvendelse fra Roklubben som vi skal tage stilling til. Peter vil tage det op med Roklubben igen.
 • ”Den nye flydebro ser lækker ud.”
 • Der mangler et brædt på vestrampen. Peter gør kommunen opmærksom på det.
Optiafdeling
 • 8 nye sejlere starter op.
 • Der vil vi være 12 sejlere på mandagsholdet og 14 tirsdagsholdet.

Seniorafdeling
 • Møde med nogle af instruktørerne blev afholdt sidste tirsdag.
 • Ken har fået henvendelse fra 2 interesserede.
Eventuelt
 • Klubbens hjemmeside: Formatet blev ændret af Klubmoduls IT-supporter uden varsel i sidste uge. Det ser bedre ud, men har også medført nogle ting vi er utilfredse med:
  • Markedsplads som reklamerer for andre webbutikker
  • Tilmelding: Der skal ikke stå ”Tilmeld – Se hold x ledige” og ej heller skal der stå antal tilmeldte under hver tilmelding
  • Vi ønsker den vandrette menu under klubbanneret

31. marts

Økonomi
 • præsenteres ved Generalforsamlingen.
Både
 • Status på indkøb af Laser: Ingen fundet endnu.
 • Status på Sleipner motorproblemer: Motoren er blevet taget ud og der kigges på atter på den af Michael Corfitzen. Men det er ved at være sidste forsøg.
 • Bjarkes ror er skåret ud og grundet. Det mangler kun at blive slebet og malet.
Hus og broanlæg
 • Tagprojektet: Budgetet er sat til 1.370.000 Kr for nyt tag og tagvinduer hele vejen rundt. Sejlklubbens andel er ca. 20%.
 • Bådgaragen er ved at blive bygget. Ros til håndværkerne - Torben og Peter!
 • Entrepenør Åge Jensen, har doneret øl og vand, som ”plaster” for at ”beslaglæggelse” af noget af parkeringspladsen, mens de bygger nyt fugletårn i Vaserne.
 • Ken synes at toilettet ikke skyller ud som normalt. Peter bestilles en prof. afløbsrenser for en sikkerhedsskyld.
Optiafdeling
 • Sæsonstart bliver 2. maj.
 • Ung i Rudersdal bliver ikke til noget, da Peter ikke har kunnet finde nogen trænere.
Seniorafdeling
 • Sæsonstart bliver 3. maj. 

14. marts

Arrangementer
 • Næste vinterarrangement: Scanlines-arrangement på søndag 20. marts. P. Person: 16 tilmeldte.
 • Standerhejsning 1. maj. P. Person udsender arbejdsliste. Indkaldelse bliver sendt ud efter Generalforsamlingen.
Både
 • Status på indkøb af Laser. Desværre så blev en Laser i Aarhus solgt lidt for hurtigt.
 • Status på Sleipners motorproblemer. Den kan ikke starte. Der kigges fortsat på den.
 • Ken følger op på Lars igen, for at høre om det nye ror til Wayfarer, Bjarke bliver klart inden sejlstart.
 • Jesper: Optijollerne er gennemgået og små reparationer er blevet ordnet. Ror og sværd-covers er blevet indkøbt og de unge er glade for dem.
 • Svenn Henningsen vil gerne donere sin OK-jolle til klubben. Det vil vi være meget glade for. Jesper vil gerne være bådformand
 
Hus og broanlæg
 • Der er ansøgt om en hjertestarter af Tryg.
 • Arbejde med bådgaragen påbegyndes på torsdag af Torben og Peter.
 • Kens datter, Ayumi overtager rengøringstjansen snarest muligt.
 
Optiafdeling
 • Meget aktivitet blandt optimisterne denne vinter.


10. februar

 

Jesper fortsætter processen med salg af 7’er-stole.

Arrangementer

 • Vinterarrangementer. P. Person: De kører som planlagt.
 • Generalforsamling d. 31. mart kl. 19:30. Bestyrelsesmøde kl. 18:30
 • Standerhejsning 1. maj. Stander hejses kl. 12:30. Check overrækkes fra Nordeafonden.


Økonomi

 • Årsregnskab (urevideret). Torben gennemgik sidste måneds regnskab modtaget fra Mads. Årsregnskabet viser et plus på 7000 Kr. i forhold til budgeteret.
 • Budget for næste år gennemgår vi på næste møde.
 • Kontingentreguleringer: Vi foreslår en stigning på 50 kr for alle kontingenttyper.
 • Hensættelse af penge til nyt tag. Det blev aftalt at hensætte 30.000 kr årligt ved sidste bestyrelsesmøde, så det holdes der fast i.

Både

 • Folkeoplysningsudvalget har ved møde den 26. januar behandlet vores ansøgning om tilskud til anskaffelse af en nyere brugt Laser jolle. Udvalget har bevilget et tilskud på 26 % af anskaffelsessummen, dog maksimalt kr. 10.400, svarende til %-andelen af det oplyste budgetbeløb på kr. 40.000. Alle i bestyrelsen kigger efter en nyere brugt Laserjolle. Peter koordinerer.
 • Rubberduck ser ud til at lække brændstof når motoren er tiltet. Den har tid i hallen i uge 15 hvor Michael Corfitsen ser på det.
 • Sleipners startproblemer ønskes tilset af Michael Corfitsen. Den har tid i hallen i uge 7. Peter aftaler med Michael. Torben og Peter Suhr klargør båden i hallen og oplader batteri.
 • Wayfarer, Saga har hul i bagbords side af skroget og bliver repareret i foråret af Dan Nielsen i uge 10.
 • Ken følger op på Lars, for at høre hvordan det går med et nyt ror til Wayfarer, Bjarke.
 • Yngling, Trud står ovre hos YF og de vil gerne have den fjernet. Dines tager aktion på dette.
 • Optimistjollerne. Nogle af dem skal repareres af Dan Nielsen i uge 10.
 • Jesper klargør jollerne og transporterer til hallen senest den 6. marts. En af jollerne har kraftige slidmærker på masten ved kraven.
  Jesper har kontaktet Winner, som kraftigt anbefaler covers på optimistjollerne - især om vinteren, men også til transport og ved opbevaring. Bundcovers kan købes til 900 Kr. og poser til ror og sværd for ca. kr. 300, så ialt ca. 1.200 Kr per jolle.
  Jesper får lov at kigge efter covers og poser til 6 joller.
  Helene ønsker også 5-6 sejl til optimisterne.
 • Henrik anbefaler, at næste gang vi køber en Wayfarer bør det være en med målebrev, så man kan deltage i kapsejladser. Der kan ikke udstedes målerbrev til de nye Wayfarer vi har.

Hus og broanlæg

 • Istandsættelse af flydebroen: Kommunen iværksætter en total istandsættelse af flydebroen og vestrampen. Alt træværk fjernes, komplettering af pontoner, indstillelige Y-bomme, nyt underlag for belægning udført i kunsttofmateriale, ny brobelægning i alu-dørkplade, forbedret rampefunktion, trappe ned langs trærampe. Termin 15. april 2016.
 • Nyt tag – projektgruppen orienterer: Forprojekt er nu klart. Ny tagbelægning bliver med tagpap med listedækning. Yderligere udskiftes samtlige ovenlysvinduer, og der udføres forskellige følgearbejder. Forprojekt er godkendt i begge klubbers bestyrelser og af Byplan. Endeligt anlægsbudget er nu under udarbejdelse. Næste fase er fremsendelse af ansøgninger om økonomisk støtte til projektet.
 • Nyt Fugletårn i vaserne og brug af parkeringsplads i den anledning: Orientering fra møde med kommunen. Efter møde med entreprenøren viste det sig, at de kun får behov for nordligste 1/3-del af parkeringspladsen + mindre del af midterste 1/3 del fra midt-marts. Det vil være muligt at køre igennem og ned til klubberne.
  Arbejdets slut er planlagt til 11. juni.
 • Hjertestarter. Anskaffelse af ny eller evt. brug af Roklubbens? Person har talt med Roklubben om at søge Trygfonden om en ny hjertestarter med varmeskab, som kan hænges udendørs.
  Vedligeholdelse fremover vil koste hver klub ca. 500 Kr. årlig.
  Der var enighed om at gå videre med en sådan. Peter aftaler nærmere med ro- og kajakklubben.
 • Indboforsikring. Vi har ca. 550.000 Kr. i værdi indendørs der kan forsikres mod tyveri og brand, og værdier for 300.000 Kr. i mastegården, der kan forsikres mod brand. Der er nu tegnet en løsøreforsikring til ca. 3800 Kr gældende til 31. december 2016.
  I mellemtiden indhentes tilbud på bådforsikring og løsøreforsikring hos First.
  Bygningsforsikring har vi fortsat sammen med Ro- og kajakklubben.

Seniorafdeling
Ken ønsker at starte Seniorsejlads tidligere, da sæsonen føles kort. Det bliver op til ham at planlægge klargøring og sejlads for dem.