Uddrag af bestyrelsesmøder 2017

 

27. september

Arrangementer
 • Afslutningsfest afholdes 3. november
 • Standernedhaling/arbejdsdag 4. november
Økonomi
 • Klubben har fået det ønskede lån til tagprojektet
Både
 • Vores bådreparatør, Dan Nielsen stopper
 • Saga skal have repareret hullet i siden
 • Flere Wayfarer sejl skal sys
 • Rubberduck skal have nye pontoner
 • Peter kører Rubberduck til 20 timers service efter efterårsferien
 • Fulla: Spiler repareres med spilertape. Bjørn sørger for reparation af sværdet
 • Det tales om ansøgning hos Trygfonden om nye svømmeveste til seniorerne
 • Vi kigger også på indkøb af sejl til Ynglinge, Lasere og Wayfarere
 • Der vil blive ansøgt om midler hos Folkeoplysningsudvalget
Hus og broanlæg
 • Tømrer er ved at skifte brædder på broen
 • Det nye tagprojekt skrider fremad
Optiafdeling
 • Der planlægges svømning hver anden uge om torsdagen i Birkerød svømmehal i vinterperioden
Seniorafdeling
 • Tre senior sejlere bestod jolleprøve onsdag d. 20/9
 • Oplæg til vintersejlads sendt ud. Ken indfører rettelser

23. august

Arrangementer
 • Klubmesterskabsdato 2. september. Jesper kan ikke være Kapsejladsleder på dagen pga fødselsdage.
  Ken melder sig og skal huske at melde ud til medlemmerne. Torben skal nok hjælpe med at lægge bane ud om morgenen.
 • Standernedhaling og afslutningsfest 4. november. Torben checker om han har reserveret Roklubbens lokale.
Økonomi
 • Indtægterne er steget "flot" til 115% af budget
 • Bådevedligehold ligger højt på 96% af budget, inkl. nettoomkostning ved udskiftning af motor til Rubberduck
 • Tagudskiftning er igang og udgifter "tikker" forventeligt løbende ind
 • Eksisterende realkreditlån indfries primo oktober, og nyt lån fra Kommunekredit optages
Både
 • Rubberduck: Er tilbage med ny motor.
  Vi fik 10.000 Kr for den gamle motor, de nye skaller og propel.
  Den nye motor er forsikret.
  Tov og spil er dog forsvundet på mystisk vis. Der kigges efter et nyt med frølår (som låser) af Peter og Torben.
  Ponton er nødtørftigt lappet. Der skal søges om tilskud af kommunen 1. november til nye PVC-pontoner.
 • Wayfarer, Saga: Har atter hul i bagbords side. Jollen sejles sæsonen ud indtil den repareres.
 • Sigyns (Yngling) mast sættes på sammen med Mandagsholdet på et tidspunkt.
 • Jesper Acton Friis har informeret om, at Wayfarer-joller som deltager i stævner skal vejes. Bjørn/Marie skal huske at gøre dette for Fulla.
  Peter sætter sejlnumre på de nye Wayfarer kapsejladssejl.
Hus og broanlæg
 • Taget er ved at blive udskiftet og det går efter planen. Der er kommet nye tagvinduer i på vestsiden.
 • Broen er temmelig slidt overalt, måske pga. den fugtige sommer. Peter: Kommunen har fokus på plankerne og vil skifte ud.
 • Der bliver sat badestige op i morgen af kommunen.
Optiafdeling
 • Ministævne på lørdag i Farum med 9 optisejlere.
Seniorafdeling
 • Der var lidt stille henover sommeren, men der er nu fuldt hold om mandagen
 • Tirsdagsholdet er desværre mindre aktivt
 • Marie og Bjørn tager til Wayfarer DM i Herslev 9 - 10. september
 • Jolleprøve II er 13. september. Indtil videre er der 3 medlemmer som vil op. Ken checker om der sensorer nok.
Eventuelt
 • Jesper har taget en stander med til Formanden fra Formanden Riva del Garda, Italien i Påsken.

14. juni

Arrangementer
 • Sommersejlads kl. 14 og aftengrill 17. juni: Der er tilmeldt 17 voksne og 6 unge. Der orienteres om planer for dagen (Jacob, Torben).
 • Skt. Hans 24. Juni: Vi tilbyder grill i klubben. Ken sender mails ud.
 • Herslev Sejlerlejr 1.-6. Juli
 • Klubmesterskabsdato sættes til 2. september
 • Standernedhaling og afslutningsfest 4. november
Økonomi
 • Indtægter på 97% af budget.
 • Udgifter til bådevedligehold på 78% af budget for 2017.
 • Der vil blive brugt flere penge til Rubberduck. Se under Både.
Både
 • Sleipners lænsepumpe virker ikke optimalt. Medlemmer bedes tømme den for regnvand regelmæssigt.
 • 405-jollerne sælges og Peter har undersøgt markedsprisen. YF har solgt nogle til 3-4000 Kr/stk., så de bliver nok sat til omkring 5000 kr/stk.
 • Yngling, Sigyns mast væltede henover Idun, da vanterne ikke var skruet ordentlig fast.
 • Ken og Furesømatch-sejlerne vil prøve at rejse den torsdag efter kapsejlads.
 • Torben/UniSafe: Rubberduck ponton er utæt under bagerste kegle, det er et vanskelig sted at reparere. Den gamle ponton er fra 2003 og er ved at være godt slidt og bør udskiftes. Pris 17.000,- ex moms (21250 Kr). Leveringstid: ca 2-3 uger fra bestilling.
  Vi holder os til den grå farve.
  Vi bør sikre os at det er hyperlon materiale. Torben checker om det så bliver en anden pris ellers bestilles den.
  En gammel propel sættes på til Herslevlejren og motorskallerne skiftes bagefter.
Hus og broanlæg
 • Tagprojektet - orientering (Peter, Torben, Henrik):: Der er skrevet kontrakt med entrepenør HP Larsen
  Byggeperioden er sat 17. juli- 29. september.
  Der kommer stilads rundt om bygningen og der vil blive holdt ugentlige byggemøder.
 • Flydeprammen har fået en kæde og lås af Peter.
Optiafdeling
 • 5 fra Birkerød er tilmeldt Herslev Sejlerlejr 1.-5. juli
Seniorafdeling
 • Søren Hoyer, Lars Henningsen og John bestået Jolleprøven. Ulrik Støckel har bestået Kølbådsprøven.
 • God deltagelse på Mandagsholdet og til Furesømatch - 3 henholdsvis 4 Wayfarer ude hvergang
 • Knap så mange dukker op på Tirsdagsholdet
Eventuelt
 • Marie har indviliget i at skrivemødereferater på skift med Ken, samt at overtage Webmasterrollen på et tidspunkt

15. maj

Arrangementer
 • 6. maj Birkerød Torvedagsåbning: Ken fik arrangeret en stadeplads kl. 10-14 og sammen med Bjørn tog de op til Birkerød Hovedgade med en Wayfarer og en optimistjolle.
  Der var en del interesserede, både børn og voksne. Foldere nåede de ikke at lave, men der blev delt snipper ud med hjemmesideadressen på.
 • Yachtklubben Furesøen fylder 90 år mandag den 12. juni. Det fejres søndag den 11. juni. Program:
  • kl. 10-13 Juniorkapsejlads for De yngste sejlere fra BISK, FAS og YF - separat invitation vil tilgå jeres juniorleder om få dage
  • Kl. 13-14 Demonstrationssejlads i Open 5.70 tæt på YF's broer, salg af øl og vand etc.
  • Kl. 14 Velkomst ved undertegnede, tale for fødselaren ved Rudersdals borgmester Jens Ive, båddåb og salut
  • Kl. 14.30-16.30 Underholdning for alle: Rodeogris, hoppeborg, salg af øl og vand etc.
 • Nøglepersoner fra Bestyrelsen kommer.
  • Hvad skal vi give dem i gave? Forslagene var: Vores 450’ere? Fjernstyret sejlbåd? Kikkert evt. med stativ? Bjørn kigger efter en.
  • Ken sender også invitationen ud til de aktive Seniorer. Sleipner afgår kl. 12:30 for dem vil sejles over.
 • Sommersejlads 17. juni. Det bliver sejlads til Farum med picknick og derefter grill i klubben om aftenen.
  • Jacob og Torben har udsendt en indbydelse.
  • Bjørn og Helene foreslår, at sætte bogstaver på kapsejladsmærkerne til en ordgætteleg.
Økonomi
 • Budgetopfølgning (medio maj)
 • Status over kontingentbetalinger: De flest har efterhånden betalt.
 • Det nye Kontingentudvalg, bestående af Torben, Peter, Bjørn og Henrik vil kigge på kontingentet efter sommerferien.
Både
 • Lars var begyndt at modificere Wayfarer, Saga efter aftale med Ken.
  Bestyrelsen blev enig om, at der skal mere kontrol med modifikationerne og gerne tages op på Bestyrelsesmøderne.
 • 405-jollerne sælges blev Bestyrelsen enig om. Peter undersøger markedsprisen.
 • Ynglinge mangle at få sat master på. Bestyrelsen gjorde det i fællesskab efter mødet.
 • Rubberduck taber fortsat luft. Torben spørger UniSafe, hvor meget det vil komme til at koste o.a..
Hus og broanlæg
 • Tagprojektet: Udbud er sendt til 4 entrepenører. De to første har været ude og besigtige i dag og de to andre kommer onsdag.
 • Flydeprammen bliver brugt til leg af børnene og der er risiko for at skramme bådene på Østbroen. Peter køber kæde og lås til den.
Optiafdeling
 • Optiministævne 27. maj i Birkerød Sejlklub. Invitation er sendt ud til klubberne. Jesper og Helene deltager med nogle af trænerne.
  Jacob og Ken hjælper til på dagen.
 • Ny træner: Torbjørn fra YF.
Seniorafdeling
 • Mandagsholdet er godt besat og alle 4 Wayfarere har været ude hver gang.
 • På Tirsdagsholdet er der sparsom deltagelse. Ken har ikke haft tid til at sammensætte et program.
Eventuelt
 • Webmasterstilling er åben, da Ken har rimeligt travlt med Seniorholdene og Wayfarerne.

19. april

Arrangementer
 • Kølbådene bliver sat i 22. april (Sleipner dog den 21. april)
 • 23. april, Klargøring kl. 9:30 og Standerhejsning kl. 13:
  • Torben sender meddelelse ud til medlemmerne denne aften
  • Peter har lavet navneskilt til Fulla som skal døbes
  • Wayfarer kan poleres
  • Ynglingene kan bundmales
  • Fundament/flise kan sættes under affaldsspand
  • Klargøre 405-jollerne til salg
  • Beklædningspaneler til Rubberduck kan påmonteres
  • Bådgarageloft kan vaskes ned. Der er kommet lidt svamp/mug
 • Sommersejlads? Aftalt til at blive afholdt 17. juni. Det bliver sejlads til Farum med picknick og derefter grill i klubben om aftenen. Torben og Jakob arrangerer.
 • Optistævne (27. maj) i Birkerød Sejlklub tages op på næste møde (?).
 • 6. maj Birkerød Torvedag starter. Ken undersøger om vi kan stille både op. Bjørn har bil med trækkrog og kan godt hjælpe til.

Økonomi

 • Status for kontingentbetalinger
  • Henrik har vedlagt oversigt over medlemmer som ikke har betalt d.d.
  • Alle juniorer har betalt
  • Passive medlemmer: 3-4 har ikke betalt
  • Der er nu ca. 90 seniorer
  • Der blev talt om hvordan vi følger op på de restrende.
 • Budgetopfølgning
  • Kontingenter og bådpladser aktuelt 64.000 kr. under budget 2017
  • Bestyrelsen blev enig om at bremse forbruget til bådvedligeholdelse pga. mindre medlemstal. Vi ser om det bliver bedre til sommer.
 • Fastlæggelse af forsikringsbehov for 2017
  • Oversigt fra Codan blev gennemgået
  • ”Bud på nyt” forsikringsbehov, jf. behov for besparelse og drøftelse på Generalforsamlingen.
  • Bestyrelsen blev enig om at reducere forsikringssummen for nogle af bådene.
 • Ansøgning om Aktivitets- og Lokaletilskud blev underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Både

 • 405-jollerne sælges blev Bestyrelsen enig om. Peter undersøger markedsprisen.
 • Dan Nielsen har fået repareret småskader på optimistjollerne og Wayfarerne.
 • Fulla er blevet rigget til og er klar til Standerhejsning.

Hus og broanlæg

 • Tagprojektet: Kommunalbestyrelsesmøde har godkendt projektet 29. marts. Se vedhæftet referat.
  Genopstartsmøde med Roklubben blev afholdt 17. april, hvor skunk og loft blev inspiceret.
  Udvalget bestående af Peter Person og Jørgen Munch Andersen, Torben Gunge og Jørgen Kleisdorff er i gang med udbudsmateriale.
  Styregruppen består af formændene, Torben og Carsten Nilaus Pedersen.

Optiafdeling

 • Ung i Rudersdal bliver aflyst, da der ikke kan findes to trænere
 • Henrik synes, at der mangler et tilbud til unge, som stadigvæk i vil sejle i Birkerød.
  Med tiden flytter de over til YF og vi mister dem på sigt. Bestyrelsen tager det op på et senere tidspunkt.
 • Optimisterne starter op 1. og 2. maj.
Seniorafdeling
 • Ken og John har lavet liste over ”krav” til vintersejlads. Ken rundsender det til Bestyrelsen på et tidspunkt.
 • Helene og Ken er nedsat som arbejdsgruppe til at udvikle Tirsdagssejladsprogrammet.
 • Mandagshold og Tirsdagshold er blevet dannet for nye sejlere henholdvis erfarne sejlere. De starter op 24. og 25. april.

15. marts

Jesper har fået solgt de 15 gamle 7’er-stole
 
Arrangementer
 • Generalforsamling onsdag d. 15. marts.
  Peter Suhr afløser Per Zeuthen som dirigent, da Per er blevet forhindret.
  Der blev talt om at lave kontingentstrukturen om, men først fra 2018 idet vores klub ér meget billig i forhold til andre sejlklubber. Torben vil tage det med i Formandens beretning.
 • Standerhejsning er sat til 23. April.
  Vi skal døbe den nye Wayfarer Fulla. Navneskilt ordnes af Peter.
 • Detaljer for Optistævne (27. maj) i Birkerød Sejlklub tages op på næste møde.
Økonomi
 • Torben sender en venlig opfordring ud til medlemmerne om opdatering af kortoplysninger.
Både
 • Dan Nielsen kom 13. marts og er i gang med at reparer småskader på optimistjollerne og andre både.
 • Svante er blevet solgt for 20.000 Kr efter, at Peter satte den i DBA.dk efter kun 6 døgn. En køber fra Struer afhenter den 1. april.
 • Sleipner er klar (måske pånær udskiftning af vandsmurt leje).
 • Ynglingene mangler bådformand/mænd. Torben stiller op, men stopper så som bådformand for Wayfarer.
 • Ny Wayfarer døbes til Standerhejsning: Fulla - tjenerinde for gudinden Frigg.
 • Bjørn blev udpeget til at lave en turnusordning for de hold (medlemmer) som er interesseret i at sejle til Fursømatch i Fulla.
 • Der skal findes ny bådformand for Zoom8-jollerne. Der bliver talt om at lægge det op til Zoom-sejlerne og deres forældre. Henrik er bådformand foreløbig indtil anden er fundet.
Hus og broanlæg
 • Tagprojektet: Kommunalbestyrelsesmøde om projektet afholdes 29. marts.
  Genopstartsmøde med Roklubben planlægges.
  Veluxfonden har givet tilsagn om fondsmidler.
Optiafdeling
 • Ung i Rudersdal bør afholdes i år i uge 31 for at få medlemmer. Frist for at finde to trænere er 31. marts. Jesper spørger Ilene, YF om de kan stille nogen trænere til rådighed.
 • Henrik synes, at der mangler et tilbud til unge, som stadigvæk i vil sejle i Birkerød.
Seniorafdeling
 • John og Ken laver liste over ”krav” til vintersejlads.
 • Helene og Ken er nedsat som arbejdsgruppe til at udvikle Tirsdagssejladsprogrammet.
 • Ken overvejer at starte Tirsdagssejlads op 3. april for de øvede sejlere og derefter åbne op for nybegyndere i maj.

21. februar

 Arrangementer
 • Generalforsamling onsdag d. 15. marts.
 • Standerhejsning er sat til 23. April.
 • Optistævne (27. maj) i Birkerød Sejlklub tages op på næste møde.
Både
 • Svenn er måske utæt. Henrik kan ikke se den er utæt, så punktet lukkes.
 • Wayfarer-bådformændene og Peter riggede Svante og Bjarke til i uge 4 for at vurdere hvilken en af dem, som skal sætte til salg. Det bliver Svante som bliver sat til salg for 20.000 Kr.
 • Dan Nielsen kommer 13. marts for at reparer småskader på optimistjollerne.
 • Saga har fået en revne i bagbord side og taget vand ind i skroget. Vi får Dan til at kigge på det.
 • Sleipners nye motor er blevet sat i af ”T&P Entreprise”, men endnu ikke samlet helt. Torben og Peter fortsætter arbejdet.
 • Ynglingene mangler bådformand/mænd. Vi kan ikke lige komme i tanke om nogen.
 • Ny Wayfarer navn: Peters forslag til navn (fra den nordiske mytologi,), der kan være passende til jollen:
  • Rind - en jættekvinde der sammen med Odin har sønnerne Skjold og Vale.
  • Fulla - tjenerinde for gudinden Frigg. Går med udslået hår og et gyldent hovedbånd.
  • Eir - gudinde for lægekunsten.
  • Sol - hun styrer vognen for den rigtige sol, trukket af hestene Arvaker og Alsvinn.
  • Gerd - en meget smuk jættekvinde. Datter af Gymer og Ørboda.Helene har indsendt en stemme på Fulla. Resten af bestyrelsen stemte også for Fulla.
 • Bådformænd: Torben overtager Bjarke. Jørgen og Ken tager sig af de 3 andre.
 • Bjørns forslag til deling af den nye Wayfarer til Kapsejlads:
 1. Et hold tildeles båden hele året
 2. Båden går på skift - f.eks. 1 md ad gangen eller en sejlads ad gangen.
 3. Båden sejles af den der kommer først på broen
  Bjørn blev udpeget til at lave en turnusordning for de hold (medlemmer) som er interesseret i at sejle til Fursømatch i den nye og og de andre Wayfarer.
 • Der skal findes ny bådformand for Zoom8-jollerne næste møde.
Hus og broanlæg
 • Tagprojektet: Projektet kører videre. Dette vil der også blive indformeret om til Generalforsamlingen.
Optiafdeling
 • Teoriaftenerne er startet (i går) og der er stor tilslutning.
 • Ung i Rudersdal bør afholdes i år for at få medlemmer.
 • Henrik synes, at der mangler et tilbud til unge, som stadigvæk i vil sejle i Birkerød.
Seniorafdeling
 • John og Ken laver liste over ”krav” til vintersejlads.
 • Helene og Ken er nedsat som arbejdsgruppe til at udvikle Tirsdagssejladsprogrammet.
 • Jesper overtaget også posten som Kapsejladsleder .

18. januar

Arrangementer
 • Vinterarrangementer er i gang.
 • Generalforsamling onsdag d. 15. marts.
 • Standerhejsning er sat til 23. April

Både
 • Torben har atter lappet Rubberduck og det ser ud til at holde.
 • Før Bestyrelsens Nytårstafel 6. januar blev der holdt ekstraordinært møde om køb af en brugt Wayfarer med jollevogn til 70.000 Kr. Alle blev enige om at iværksætte dette køb. Den kommer 21. januar ca. Kl. 13.
 • Wayfarer-bådformændene vil i uge 5 rigge Svante og Bjarke til for at vurdere hvilken en af dem, som skal sætte til salg.
 • Dan Nielsen kommer 13. marts for at reparer småskader på optimistjollerne.
 • En ny/brugt Yanmar-motor (5-6 år) er fundet og købt, og hevet ud af skadet båd i Svanemøllen. Båden blev givet bort på Facebook, men mange gode ting fra den, så som reb, sjækler og låse blev hvervet inden.
  Motoren bliver sat i Sleipner i uge 6+7.
 • John og Ken laver liste over ”krav” til vintersejlads.
Hus og broanlæg
 • Gravering af klubbens værktøj og ejendeele. Peter Suhrs maskine egner sig ikke. Torben klarede med det en ”Dremel” sliber til arbejdsdagen.
 • Status på Tagudskiftningsprojektet:
  Der er lavet en revideret ansøgning. Der har været en del drøftelser mellem klubberne og kommunen, men der er netop sendt indstilling fra Kultur forvaltningen til Folkeoplysningsudvalget. Ansøgningen behandles 31. januar.
Optiafdeling
 • YF har 90 år jubilæum 12. juni og der afholdes optimiststævne 11. juni. Birkerød og Farum vil ligeledes også afholde optimiststævne 27. maj og 26. august.
 • Vinterteori starter snart og afholdes om mandagen
Seniorafdeling
 • Helene og Ken er nedsat som arbejdsgruppe til at udvikle Tirsdagssejladsprogrammet