Danmarks dybeste sø

Birkerød sejlklub ligger ved Furesøens nordlige bred, og Furesøen danner således den naturlige ramme om de fleste af vores aktiviteter.

Furesøen dækker et areal på 932 ha (9,32 km2), og er Danmarks dybeste sø. Til sejl-brug (!) opdeler vi søen i tre dele: Store Kalv, Lille kalv og Storsøen.

Store Kalv er den nordøstlige bugt, der afgænses af en linje fra Næsset mod Stavnsholt, Lille Kalv er den lille bugt syd for Næsset. Storsøen er resten.

Læs mere om Furesøen på Naturstyrelsens hjemmeside eller på Wikipedia.

Du kan downloade et kort med opmåling af vanddybden, eller se de flotte kort nedenfor, som grafiker Claus Stahnke (http://www.stahnke.dk/) har givet os tilladelse til at bruge: 

Furesøen var en gang en af Nordeuropas reneste søer med en sigt og en klarhed som fik biologer til at strømme til området.
Sådan er det desværre ikke længere, og selv om vandkvaliteten efter etablering af rensningsanlæg i Furesøens opland og efter gennemførelsen af det store EU-støttede Furesø-projekt i 2003-2007 (læs mere på http://www.furesoeprojekt.dk/) er blevet stadig bedre, er der fortsat langt til tidligere tiders rene vand.

En af de meget synlige konsekvenser af dette er den store udbredelse af vandpest, der har plaget søen og dens brugere siden 2009. Læs mere om vandpest-håndteringen og vores rolle i bekæmpelsen af denne invasive art her.