Seniortræning

 
Træningen starter . april 20

Se i træningsplanen hvad emnet er og hvem der er instruktør og hjælpetrænere hver mandag.
Hver tirsdag er klubbens seniorer (nybegyndere, let øvede og erfarne) velkomne til at deltage i instruktion og træning! Træningens formål er at deltagerne senere på året vil kunne tage jollebevis, der giver adgang til at sejle i klubbens joller på egen hånd. Se "jolleprøve".

Vi starter hver mandag kl. 17:30 - de først ankomne begynder at rigge jollerne til, så vi kan være klar til at komme på vandet så hurtigt som muligt, hvilket vil sige omkring kl. 18:00.

"Sejlads for begyndere" e-bogen kan downloades gratis fra vores Shop, men vi bruger hovedsageligt Elevhåndbogen, som også kan købes der.
 

Lektion nr.

Indhold

1

Klargøring af båd, hvad hedder tingene. Stagvending

2

Sejlvinde og sejlretninger. Rollefordeling i båden og udtryk.

3

At udføre kontrolleret bomning

4

Kapsejlads på trekantsbane

5

At gå til fast mærke fra forskellige vindretninger

6

At sejle fra og anløbe havn. Mindske fart

7

Vigeregler og knob

8

Kapsejlads på trekantsbane

Kæntring  (teori og praksis hvis vejret tillader det)

10

At udføre mand over bord manøvre med stagvending og evt bomning

11 Repetition og  sejlads efter ønske
12

Kapsejlads på trekantsbane

13 Repetition og sejlads efter ønske
14 At udføre kontrolleret bomning

15

Gennemgang af jolleprøve

16 Kapsejlads på trekantsbane
17 At gå til fast mærke fra forskellige vindretninger.
At sejle fra og anløbe havn. Mindske fart
18 Trimning af sejl
19 Spilersejlads
20 Kapsejlads på trekantsbane
21 Repetition og sejlads efter ønske