Tidligere logbøger (pdf-format):  2015 2014  2013  2012 2011 2010 2009


Logbog 2017

Her er beretninger efter hver træningsdag i denne aktuelle sæson, skrevet af de respektive instruktører.
 
 Dato  Ansv. instruktør Log 
9/10EKM
Det havde blæst kraftigt hele dagen, men heldigvis løjede vinden af før alle skulle ud at sejle.
Sejlerne blev fordelt i bådene og målet var at prøve at sejle ind og ud af Lille Kalv i vestenvind.
Det var ideelt sejlvejr og med en smuk solnedgang var det er perfekt afslutning på sæsonen.
Det blev mørkt allerede lidt over kl. 19 og der blev afsluttet med en øl på 1. sal.
2/10
EKM
Denne eftermiddag mødtes holdet kl. 17, da det er begyndt at blive mørkt tidligere.
Alle havde så travlt med at rigge Wayfarere til og sætte dem ud i vandet, at der ikke blev nået at give nogen instrukser i hvad der skulle laves, før alle var sejlet ud.
Vinden var frisk ude på Storsøen til stor glæde for alle.
Om aftenen blev der prøvet fællesindkøbt sejlertøj af, men desværre var der intet af det som passede.
25/9

Der var ingen instruktører som kunne møde op denne aften, så Lars R. og Andreas blev udnævnt som ansvarlige.
Vi sejlede i 3 wayfarer, men ingen bane og kapsejlads, blot for lyst og fornøjelighed.
Det var super fint sejlvejr og vi holdt alle sejlene oppe og sværdet nedad på bådene ??.
Vi var alle enige om at det var dejligt med noget vind at sejle på.
18/9
TL/KM
Vi var 8 der mødte op til sejlads. Vejret var flot, men med meget lidt vind.
Da der var 3 som skulle til jolleprøve den følgende onsdag gennemgik vi kravene til jolleprøven. Det bliver tidligt mørkt nu, så vi gik ind før 19.30.
11/9
SH/JMA

4/9
KM/LL
Aftenens emne var "Gennemgang af jolleprøve".
Da Fulla skulle deltage til DM i Herslev i den kommende weekend, var den allerede borttransporteret, så vi kunne kun gøre brug af de 3 restende Wayfarere.
Der var 7 sejlere til de 3 både, hvilket passede Instruktøren godt, for så kunne sejlerne øve i at lægge til bro, skifte gast med en ny rorsmand og derefter sejle ud for at øve i at lægge til bøje.
Andreas og Bart tog vist MOB-øvelsen ret bogstaveligt, da Bart "faldt" overbord flere gange.
Aftenen sluttede af med en hyggeøl ved stearinlyset.

Husk varmere tøj på fremover.
28/8
JMA

21/8
TL/SH
Vi var 6 sejlere i 3 Wayfarer’e og 2 instruktører i Sleipner, og dagens emne var mand-over-bord manøvrer. Det var flot vejr med en frisk vind fra vest. De stakkels bjergemærs blev smidt i et utal af gange og nogen gange måtte blive i vandet et godt stykke tid før de kom op i båden. Men efterhånden som aftenen skred frem kom de hurtigt op. Fidusen var at komme frem mod bjærgemærset på bidevind så hastigheden mod bjærgemærset kunne styres.
14/8
LL
Denne gang var emnet: "At gå til fast mærke fra forskellige vindretninger. At sejle fra og anløbe havn. Mindske fart". Fælles for de manøvrer er: "Kontrolleret Standsning og præcis standsning! ". Der blev diskuteret teknik om at stoppe, og hvad der er "lovligt" til Jolleprøven.
 7/8KM/JMA
Så kom de fleste sejlere tilbage og vi kunne bemande alle 4 Wayfarere igen.
Efter en kort gennemgang af kravene til Jolleprøven, sejlede alle ud for at træne.
Der var fin vind at sejle, men den kom fra en uvant retning; nemlig sydøst, så alle måtte lægge til på vestbroen og trække jollerne op ad den fuglebelortede rampe .
Vi sluttede aftenen af med en øl på broen.
31/7
LL/KM
Dagens emne var kæntringsøvelser, og det virkede ikke til at skræmme folk væk.
Der var medlemmer nok til to både og stadig med skiftende hold. Nogen blev ret ivrige og kunne slet ikke stoppe. Vejret var også godt til at vise hvordan vinden kan drille, når man prøver at få båden op at stå.
17/7
KM
Denne mandag dukkede kun én sejler op, så Lars R. fik al opmærksomheden. Vinden var frisk, men god at sejle og øve i.
Der var dog lidt problemer med at lægge til bro, da vinden også sprang fra en NV-retning.
10/7
LL
Ingen fremmødte
3/7
SH
Ingen fremmødte
26/6
KM
Denne mandag blæste det "en halv pelikan" og kun Martin dukkede op. Vinden var for kraftig til jollesejlads, så vi klargjorde en Yngling, men havde svært ved at rebe storsejlet.
Det droppede vi og tog ud kun med fok.
Det gik faktisk ret godt og føltes behageligt bare at sejle for fok.
19/7
TL / LL
Vi var 5 elever og 2 instruktører, så 3 Wayfarere blev rigget til og der blev lagt en lille trekantbane i Store Kalv. Da vinden efterhånden blev ret svag lavede vi kapsejladserne korte og kortere så vi kunne øve starter. Henrik fulgte med rundt i sin OK-jolle og gav fiduser.
Lidt for lidt vind men ellers en god aften.
12/6
LL
Dagens emne var knob, og der var samtidigt for meget vind, så det blev kun knob-bindning, og ingen sejlads.
5/6
JMA / KM
Helligdagen holdt nok nogen i familiens skød, men vi var seks sejlere der fik øvet mand over bord. Der var god vind og tørvejr, så det var en fin aften.
29/5
KM / JMA
Efter en repetition af rorsmandens position i Wayfareren og hvordan man bevæger sig, når man skal lave vendinger, blev aftenens emne gennemgået:
At anløbe havn og lægge til bro.
 
Vi tog ud i alle 4 Wayfarere og måtte erkende, at vi ikke skulle for langt væk fra Birkerød, da vinden var meget let. Det kom nogle svage briser en gang imellem, som kunne udnyttes.
 
Det var derfor ikke noget problem for nogen at lægge til bro denne aften.
Det eneste problem, som der var i dusinvis, var de små kvægmyg som sværmede om os mens vi riggede jollerne af.
Aftenens sejlerøl måtte indtages "i sikkerhed" på 1. sal.
22/5
SH / TL
Mandag aften bød på dejligt sommervejr og svag vind.
Øvelsen var at lægge til en bøje. Alle 4 wayfarere sejlede ud i storsøen for at øve sig på at anduve søens faste kapsejladsmærker.

Alle både nåede akkurat hjem inden vinden døde helt.
15/5
LL / KM
Dagens emne var kapsejlads, og vi sejlede fire Wayfarere rundt på en enkel op-ned bane. Vi var to trænere og seks nye medlemmer. Vinden faldt til næsten ingenting, men den holdt mens vi trænede.
8/5
KM / LL
Denne aften var der en frisk vind fra nordøst, som skulle løje af efter kl. 18. Ligesom de foregående uger, gjorde den det bare ikke...
Der var et godt fremmøde og vi fordelte os i de 4 Wayfarere, hvor der sad 3 i to af dem.
Aftenens øvelse var kontrolleret bomning, som blev afprøvet ude på Storsøen, men det blev kun til nogle enkelte gange for de flestes vedkommende, da vinden sprang meget og kom i kraftige stød.
Nogle af sejlerne fik kolde fødder, men de skal helt sikkert sejle igen.
Aftenens øl blev, meget højtideligt, indtaget stående .
1/8
JMA / KM
Premieren for Mandagssejlads foregik i en mildest taget frisk østenvind. Vi fik vi alle 4 Wayfarer på vandet med i alt 9 ombord. Det lykkedes uden kæntringer, så de nye medlemmer gjorde det godt.
 24/4 KM / JMA
Det var en fin og solrig aften på sæsonens første officielle sejlerdag. Dog blæste det mellem 12-15 m/s - måske mere, og det var desværre for meget til, at det ville være forsvarligt at tage ud i Wayfarerne.
Vi bød velkommen til de nye medlemmer i klubben: Lars, Søren, Peter og Jonas, som fik en rundvisning i klubben med gennemgang af faciliteterne.
Derefter gennemgik vi tilrigning og afrigning af en Wayfarer og sluttede aftenen af med en øl oppe i klubstuen - i varmen.
 

TL Torben Lapp
PSU   Peter Suhr 
LL      Lars Lyngeled 
KM    Ken Mayer
JMA   Jørgen M. Andersen
SH      Svenn Henningsen