Zoom8-sponsorer

Klubben har i flere år haft svært ved at kunne tilbyde de unge sejlere der er vokset ud af optimistjollen et attraktivt alternativ til de store joller som Wayfarer-jollen.
Det har været et problem vi har delt med vores nabo-klub i Holte, og de to klubber er derfor gået sammen om at opbygge en bestand af den moderne jolletype Zoom8 og samtidig tilbyde mulighed for fælles træning og konkurrencer.
 
I den forbindelse har de to klubber søgt og fået bevilget et beløb fra Rudersdal kommune til at dække halvdelen af udgifterne ved køb af et antal joller, men beløbet er givet under forudsætning af at vi selv kunne skaffe sponsorer for den anden halvdel.

Vi er meget glade og taknemmelige for, at det gennem velvillig bistand fra både erhvervsliv og private sponsorer har været muligt at gennemføre det fulde projekt. Klubben råder nu over tre topmoderne, fuldt udstyrede Zoom8-joller samt en trailer, så vi kan få jollerne med til konkurrencer, sommerlejr osv.
 
Erhvervssponsorer
  • Nordea
  • Johannes Fog
  • AB Advokater, Hørsholm
  • Suhr cutters
 

Navn
Christian Sejr
Peter Sejr
Helene Drud Madsen
Anne Marie Madsen
Mette Misciattelli
Michael Falck
Flemming Madsen
Kim Borch
Morten Elk
Jan Skelbæk
Ken Mayer
Merete Balslev
Torben Lapp
Peter Person
Katrine Løvenmark
U. A.
Spontane sponsorer
Ialt
Antal felter
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
21


Tak for støtten!
 
14.04.2008